+-

Recent Topics

Những câu hỏi về thầy Minh Tuệ by MHTL
Today at 06:53:01 am

Làm sao cho đúng by MHTL
Today at 02:30:46 am

Một góc buồn !!! by VươngVấn
May 29, 2024, 11:48:06 pm

đọc xong viết by VươngVấn
May 29, 2024, 11:11:23 pm

Toán lớp 3 by VươngVấn
May 29, 2024, 11:08:58 pm

Đổi tên by VươngVấn
May 29, 2024, 11:06:19 pm

Jesus Đạo là ǵ? by MHTL
May 29, 2024, 04:33:21 pm

Chuyện ở Mỹ by tuyetvan
May 29, 2024, 02:37:24 pm

Phim Hông Kong TVB by Bee
May 29, 2024, 11:06:38 am

Lăng Phí by Bee
May 29, 2024, 11:04:30 am

Christianity 501 by tuyetvan
May 29, 2024, 09:35:24 am

Cháu ngoại by tuyetvan
May 29, 2024, 09:12:01 am

Nhà sư Thích Minh Tuệ là ai? by MHTL
May 29, 2024, 07:10:12 am

Hôm nay bạn ăn ǵ ? by tuyetvan
May 28, 2024, 09:52:45 pm

Chuyện Lạ .....Ở Huyện by Bee
May 28, 2024, 08:29:42 pm

Sự thật by Tử Quân
May 28, 2024, 12:00:46 pm

Góp ư về Kinh Thánh qua góc nh́n của TLTV by MHTL
May 28, 2024, 03:58:51 am

Tự sự... by Tử Quân
May 27, 2024, 03:20:46 pm

Nói ǵ th́ nói, dù sao th́ .......... by MHTL
May 27, 2024, 04:33:43 am

Luyện Ngục: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng by River Rose
May 26, 2024, 02:21:52 pm

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
May 26, 2024, 12:41:31 pm

Du Lịch Texas - Florida by Bee
May 26, 2024, 09:07:54 am

EM bao giờ cũng "ĐÚNG" :) by tuyetvan
May 25, 2024, 10:03:38 am

The Entertainment by tuyetvan
May 24, 2024, 08:52:57 am

Trạm cuối by tuyetvan
May 24, 2024, 08:44:31 am

Đường con theo Chúa by River Rose
May 23, 2024, 01:09:02 pm

Mỗi ngày 1 lời by Bee
May 23, 2024, 10:27:19 am

Nhờ by Bee
May 22, 2024, 12:13:57 pm

Chủ nghĩa DUY VẬT by tuyetvan
May 22, 2024, 11:36:45 am

Pháp thoại Tinh hoa by MHTL
May 22, 2024, 06:03:28 am

Author Topic: Triết hay Chiết ?  (Read 339 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #30 on: March 17, 2023, 12:39:47 pm »
Relationships giữa Chúa và ḿnh


1. Cha con

- như anh là cha , anh muốn con cái vâng lời anh , không có nghĩa là anh đày đoạ thân xác, tinh thần nó
- cũng vậy ... Chúa muốn ḿnh vâng lời Ngài ... nếu ḿnh hư , Ngài dạy bảo , discipline ḿnh ... chứ nếu không , ḿnh thành con hoang rồi , chứ không phải con của Ngài ... không có nghĩa là Ngài muốn đày đoạ thân xác , tinh thần ḿnh2. Chồng vợ

- như anh là chồng , anh không muốn vợ ngoại t́nh
- cũng vậy ... Chúa không muốn ḿnh ngoại t́nh bằng cách thờ phượng những h́nh tượng ... không có nghĩa là Ngài muốn đày đoạ thân xác , tinh thần ḿnh

3. Đấng chăn chiên hiền lành và chiên

- người chăn chiên muốn chiên "nghe tiếng ḿnh , chứ không nghe tiếng strangers"
- cũng vậy .... Chúa muốn ḿnh nghe tiếng Ngài , chứ không nghe tiếng Satan ... cũng không có nghĩa là Ngài muốn đày đoạ thân xác , tinh thần ḿnh
~~o0o~~

nên nếu ai nghĩ

- tôi phải đày đoạ thân xác tôi , để sống cho Chúa
- th́ coi chừng , ḿnh nên đọc Kinh thánh kỹ lại

nhưng 1 điểm for sure là

- thế giới này không chấp nhận Chúa
- nếu ḿnh là con cái Chúa , th́ thế giới này cũng không chấp nhận ḿnh

đứng trước hoàn cảnh đó , ḿnh PHẢI VÁC THẬP TỰ THEO CHUÁ

ḿnh phản ứng thế nào , trước sự chống đối của thế giới ?

- từ bỏ Chúa , để thế giới chấp nhận ḿnh ?? ... nếu vậy th́ ḿnh không xứng đáng là môn đồ của Ngài
- vẫn theo Chúa , vẫn đứng trên đức tin ḿnh , cho tới ngày gặp lại Chúa ?? ... nếu vậy th́ ... Congratulation

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #31 on: March 17, 2023, 10:43:04 pm »
Nếu ai suy nghĩ , hay dùng cụm từ

VÁC THẬP TỰ GIÁ

cái đầu tiên mà họ phải chấp nhận đối diện , đó là


THẾ GIỚI NÀY KHÔNG THÍCH CHUÁ
NẾU M̀NH LÀ CON CÁI CHUÁ
THẾ GIỚI SẼ KHÔNG THÍCH M̀NH


nếu muốn gọi là

VÁC THẬP TỰ GIÁM̀NH PHĂI ĐỐI DIỆN VỚI VẤN ĐỀ NÀY NHƯ THẾ NÀO ?
- HOÀ NHẬP VỚI THẾ GIỚI , XOAY LƯNG BỎ CHUÁ ?
- HAY TIẾP TỤC ĐỨNG VỮNG TRÊN NIỀM TIN CUẢ M̀NH ??~~o0o~~Vân nêu vài đoạn Kinh thánh ra đây , cho chúng ta cùng suy nghĩ ... để có 1 quyết định đúng đắn ... và CHẤP NHẬN CÁI HẬU QUẢ CUẢ QUYẾT ĐỊNH CUẢ M̀NH


Mark 8:34-38
34 Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều ḿnh, vác thập tự giá ḿnh mà theo ta.
35 V́ ai muốn cứu sự sống ḿnh th́ sẽ mất; c̣n ai v́ cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống th́ sẽ cứu.
36 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn ḿnh, th́ có ích ǵ?
37 Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn ḿnh ư?
38 V́ giữa ḍng dơi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, th́ Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.

Luca 14:26-33
26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em ḿnh, và chính sự sống ḿnh nữa, th́ không được làm môn đồ ta.
27 C̣n ai không vác thập tự giá ḿnh theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.


28 Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết ḿnh có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?
29 e khi đă xây nền rồi, không làm xong được, th́ mọi người thấy liền chê cười,
30 và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được!


31 Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem ḿnh đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao?
32 Bằng chẳng nổi, khi vua kia c̣n ở xa, sai sứ đi xin ḥa.
33 Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự ḿnh có, th́ không được làm môn đồ ta.Mat 10:22
Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét v́ danh ta; song ai bền ḷng cho đến cuối cùng, th́ sẽ được rỗi.

Giăng 15:18-27
18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, th́ hăy biết rằng họ đă ghét ta trước các ngươi.
19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, th́ người đời sẽ yêu kẻ thuộc về ḿnh; nhưng v́ các ngươi không thuộc về thế gian và ta đă lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.
20 Hăy nhớ lời ta đă nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ ḿnh. Nếu họ đă bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đă giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.
21 Nhưng v́ danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đăi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đă sai ta đến.


22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, th́ họ chẳng có tội lỗi ǵ; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi ḿnh.
23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa.
24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, th́ họ vô tội, nhưng bây giờ họ đă thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta.
25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đă chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.
26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.
27 C̣n các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, v́ các ngươi đă ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.


Gia cơ 4:4
Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, th́ người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.

Mat 24:9
Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét v́ danh ta

Ga la ti 4:16
Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên kẻ thù nghịch của anh em sao?
Like Like x 2 View List

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #32 on: March 17, 2023, 10:57:26 pm »
chắc có nhiều người bị shocked khi đọc câu này


Luca 14:26
26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em ḿnh, và chính sự sống ḿnh nữa, th́ không được làm môn đồ ta.Tại sao Chúa Jesus kêu ḿnh ghét cha mẹ , vân vân và vân vân vân ... để được làm môn đồ của Ngài ?

- trong 10 điều răn , dựa theo Kinh thánh , chứ Vân không dựa theo 10 điều răn của CG nhá
- điều răn thứ năm là ... PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ
- th́ tại sao ở đây , Chúa Jesus lại bảo ... M̀NH PHẢI GHÉT CHA MẸ
- có mâu thuẫn không ?
- Kinh thánh không hề mâu thuẫn
- nếu ḿnh cảm thấy Kinh thánh mâu thuẫn , tức là ḿnh đả ..... không hiểu đoạn Kinh thánh đó nói ǵ rồi ... hihi


M̀NH PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ , THEO ĐIỀU RĂN THỨ 5
HOWEVER , NẾU CHA MẸ NGĂN CĂN , CẤM ĐOÁN M̀NH VÂNG LỜI CHUÁ ... M̀NH PHẢI LÀM SAO ?

trong trường hợp này

CHA MẸ GÀI M̀NH VÀO CÁI THẾ , CHỌN CHA MẸ , HAY CHỌN CHUÁ

- nếu ḿnh chọn cha mẹ , ḿnh không xứng đáng làm môn đồ của Ngài
- that's it
không những cha mẹ thôi , mà có thể bất kỳ 1 ai khác

- bạn bè
- vợ chồng
- con cái

những người quan trọng đối với ḿnh
họ nói ... bây giờ anh chọn ai ? Chúa hay tôi ?
nếu ḿnh chọn người đó , thay v́ chọn Chúa , là ḿnh .... DOOOOOMMED
Like Like x 1 View List

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #33 on: March 17, 2023, 11:20:57 pm »
Luca 14:28-32

28 Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết ḿnh có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?
29 e khi đă xây nền rồi, không làm xong được, th́ mọi người thấy liền chê cười,
30 và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được!


31 Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem ḿnh đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao?
32 Bằng chẳng nổi, khi vua kia c̣n ở xa, sai sứ đi xin ḥa.
~~o0o~~Theo Chúa , là 1 quyết định quan trọng , 1 commitment , chứ không phải chuyện đùa (tui theo Chúa , Chúa nói ǵ th́ nói , tui làm ǵ th́ tui làm)

quyết định này , dẫn ḿnh tới ... SỐNG ĐỜI ĐỜI (Eternal Life) .... hay .... CHẾT ĐỜI ĐỜI (Eternal Death) ... sau này

bởi vậy , Chúa nhắc ḿnh CÂN CÁI GIÁ CUẢ NÓ , thấy làm được th́ theo , thấy không làm được th́ đừng theo .... Ngài không ép dầu , ép mở , ép duyên ai cả- 1 người muốn xây dựng 1 công tŕnh
trước khi xây , họ phải ngồi xuống coi CÁI GIÁ của nó
có làm được không ? nếu được th́ làm ... nếu không th́ đừng làm
chứ không thôi , sẽ bỏ dỡ công tŕnh nữa chừng- 1 ông vua đối diện với kẻ thù tấn công ḿnh
trước khi kéo quân ra đánh , ông phải ngồi xuống , lượng sức ḿnh CÓ THẮNG KHÔNG ?
nếu thắng th́ đi đánh ... nếu  thua , th́ thôi đi giải hoà , chứ đừng nên đánhLike Like x 1 View List

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #34 on: March 17, 2023, 11:30:05 pm »
Vân tâm sự chút ở đây


Theo Chúa , Vân có biết CÁI GIÁ của nó là ǵ không ?
BIẾT CHỨ
việc theo Chúa , cho Vân SỐNG ĐỜI ĐỜI sau này ... nên nó KHÔNG HỀ CHEAPdĩ nhiên ... Chúa không bao giờ muốn Vân bị đày đoạ khi làm con cái Ngài

NHƯNG CÁI GIÁ Ở ĐÂY , LÀ VÂN PHĂI ĐỐI DIỆN VỚI CÁI GHÉT CUẢ THẾ GIAN
THẾ GIAN GHÉT CHUÁ , VÂN LÀ CON CHUÁ , HỌ GHÉT VÂN ... LÀ CÁI CẪNG RỒI

Vân có handle nỗi không ??
v́ sự nghiệp  tương lai
Vân handle nỗi
mấy chục năm ở đời này
so với ... ĐỜI ĐỜI sau này
ôi , nó khác xa ơi là xa

Vân chấp nhận
yes , chấp nhận

THEO CHUÁ , MÀ BỊ THẾ GIAN GHÉT , VÂN CHẤP NHẬN 
KINH THÁNH ĐẢ CHO VÂN BIẾT TRƯỚC RỒI 


Mark 8:36 ... là khẩu hiệu của Vân

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn ḿnh, th́ có ích ǵ?
Like Like x 2 View List

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #35 on: March 17, 2023, 11:44:08 pm »
Vân nhắc lại lần nữa


CÁI GIÁ THEO CHUÁ


không phải là ... Chúa đày đoạ ḿnh , Chúa muốn ḿnh phải chết lên chết xuống ... trái lại , Chúa yêu thương ḿnh là đàng khác
Chúa ban cho Vân nhiều hơn Vân xứng đáng nhận lănh
nhưng cái giá là ... đối diện thế gian , khi thế gian ghét Chúa ... ḿnh là con cái Chúa , ḿnh thuộc về Chúa , ḿnh không thuộc về thế gian .... họ sẽ đối xữ với ḿnh thế nào  ???
đó là CÁI GIÁ ĐI THEO CHUÁ
đó là THẬP TỰ GIÁ VÂN PHẢI VÁC
Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1014
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #36 on: March 18, 2023, 03:17:17 pm »
Nói về chuyện đạp thắng làm Vv chợt nghiệm ra điều này. Không hiểu ai khác nghĩ sao, chứ khi lái xe th́ VV thấy rằng, cứ mỗi lần ḿnh đạp ga, là mỗi lần sau đó ḿnh phải đạp thắng.

Bao nhiêu lần đạp ga là bấy nhiêu lần đạp thắng. Số lần đạp thắng cũng nhiều bằng số lần đạp ga.  Do đó,

                            1 đạp ga  =  1 lần thắng
                            X đạp ga  =  X đạp thắng

Thế ngoài việc lái xe, những việc làm khác khi ḿnh đạp ga có khi nào ḿnh nên đạp thắng không nhỉ ? 

Offline VươngVấn

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1014
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #37 on: March 18, 2023, 03:26:37 pm »
Nói chứ sực nhớ ra, mấy hôm nay vào nhà "Triết hay Chiết?" của Bee tám quá chừng chừng, nói chiết đă rồi lại nói chuyện Kinh Thánh với Tuyết Vân cả mấy tầng lầu, không biết cô chủ nhà có cảm thấy phiền hà ǵ không nhỉ ?

Lần trước VV vào thớt nấu ăn của Bee cũng tám với anh Ngọc Hân quá chừng, làm anh NH cũng thấy ái ngại xin lỗi lia lịa.  Lần này lại cũng VV vào nhà này tám tiếp. 

Thôi cho VV xin lỗi cô chủ nhà và nghĩ chắc tới lúc phải nhấp nhấp cái bàn đạp thắng rồi ... 
Like Like x 1 View List

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Triết hay Chiết ?
« Reply #38 on: March 18, 2023, 05:02:54 pm »
Vân đồng ư
xin lỗi Bee nhá
trả thread Triết hay Chiết lại cho Bee

nếu anh VV thích nói ǵ, th́ mở thread, Vân vào nói ... c̣n nếu anh không mở thread , th́ Vân không dám ... nói chuyện với anh nữa

anh Thắng cứ kêu bà con thắng ... 1 chộc , cái forum giống như ... cái chùa Bà Đanh

hihi
Like Like x 1 View List