+-

Recent Topics

ăn năn by MHTL
Today at 04:22:04 am

Chuyện g đang xảy ra với nước Mỹ? by MHTL
Today at 04:08:32 am

Lại hihi,lại suy ngẫm by MHTL
Today at 04:03:20 am

Dng Thơ Nhạc Trch Đoạn by NTS
Today at 12:39:45 am

Phim hay: cắt khc by MHTL
July 15, 2024, 11:39:07 pm

Một gc buồn !!! by Tự tại
July 15, 2024, 10:53:45 pm

ăn hng by Tự tại
July 15, 2024, 10:29:15 pm

American Hero by khnh
July 15, 2024, 09:53:53 pm

Tự sự... by Nhạc bất quần
July 15, 2024, 09:35:10 pm

Chu ngoại by tuyetvan
July 15, 2024, 04:03:25 pm

A "Real" Christian Life by tuyetvan
July 15, 2024, 10:19:03 am

Good morning by smtg
July 15, 2024, 08:13:55 am

Never Alone by Katherine
July 15, 2024, 07:33:45 am

Bible Verses by Katherine
July 15, 2024, 07:31:41 am

Cố chấp, ai cố chấp? by MHTL
July 15, 2024, 02:12:25 am

Nghiệp l g? by MHTL
July 14, 2024, 11:21:32 pm

Dm dục rất kh trừ by MHTL
July 14, 2024, 10:59:26 pm

Những hạt giống của hnh giả Minh Tuệ by MHTL
July 14, 2024, 10:14:08 pm

Hn nhn tốt đẹp by smtg
July 14, 2024, 07:21:15 pm

Dng Nhạc Trong Cuộc Đời by Khoa1221
July 14, 2024, 05:36:55 pm

Happy Birthday MLy by MLy
July 14, 2024, 04:04:52 pm

Khng biết viết g... by nhi
July 14, 2024, 03:12:32 pm

my corner by khnh
July 14, 2024, 08:51:00 am

Good night by smtg
July 13, 2024, 11:17:49 pm

Tại sao ........ by MHTL
July 13, 2024, 08:51:12 pm

Bữa ăn đơn giản, ngon m gip giảm t, giảm đau v giảm cn by nhi
July 13, 2024, 06:02:17 pm

Tiệm M by nhi
July 13, 2024, 05:46:37 pm

Di theo bước chn thầy Minh Tuệ by MHTL
July 13, 2024, 05:15:02 pm

Trạm cuối by tuyetvan
July 13, 2024, 02:22:20 pm

Ht Cho Nhau Nghe by Huệ Từ
July 13, 2024, 01:24:47 pm

Author Topic: Tn gio & Đời sống  (Read 533 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5479
Re: Tn gio & Đời sống
« Reply #30 on: December 08, 2022, 04:20:16 pm »
by giờ mnh coi tại sao c sự khc biệt giữa 10 điều răn , giữa TL v CG


10 điều răn của TL dựa vo Kinh thnh như Vn đả post ở trn

- 4 ci đầu l giữa mnh v Cha
- 6 ci sau l giữa mnh v người khc10 điều răn của CG khng hon ton dựa trn Kinh thnh , nn mnh c

- 3 ci đầu l giữa mnh v Cha
- 7 ci sau l giữa mnh v người khc 


Chuyện gi xảy ra ở đy ?

- v CG muốn thờ hnh tượng , nn 3 cu Kinh thnh ny "đả bị bay ra khỏi điều răn"

Xuất dp t k 20

4 Ngươi chớ lm tượng chạm cho mnh, cũng chớ lm tượng no giống những vật trn trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ qu lạy trước cc hnh tượng đ, v cũng đừng hầu việc chng n; v ta l Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, tức l ức Cha Trời kỵ t, hễ ai ght ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con chu đến ba bốn đời,
6 v sẽ lm ơn đến ngn đời cho những kẻ yu mến ta v giữ cc điều răn ta.NN CHỈ CN C 3 ĐIỀU RĂN GIỮA MNH V CHU

- để b vo "ci bay" ny , nn cu 17 đả trở thnh 2 điều răn , để cho đủ trọn 10 điều răn

17 Ngươi chớ tham nh kẻ ln cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc ti trai tớ gi, b, lừa, hay l vật chi thuộc về kẻ ln cận ngươi.


Thứ nh́t: Thờ phượng một Đức Chúa Trời v kính ḿn người trn h́t mọi sự
Thư hai: Chớ ku tn Đức Chúa Trời v cớ
Thứ ba: Giữ ngy Chúa Nhật
******************************
Thứ b́n: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ gít người
Thứ sáu: Chớ lm sự dm dục
Thứ bảy: Chớ ĺy của người
Thứ tám: Chớ lm chứng d́i
Thứ chín: Chớ mún vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người


cu 17 đơn giản chỉ l ... NGƯƠI CHỚ THAM .... VẬT CHI THUỘC VỀ KẼ LN CẬN NGƯƠI (bao gồm nh , vợ , ti trai tớ gi b lừa ... đại khi ci g thuộc về kẽ ln cận , th mnh đừng tham .. đơn giản chỉ c vậy thi)

nhưng ờ đy

9. muốn vợ chồng người
10. tham của người

thiệt ra cả hai c thể nhập lại lm MỘT chứ khng nhất thiết phải l HAI 
how ?

NGƯƠI CHỚ THAM VẬT CHI THUỘC VỀ KẼ LN CẬN NGƯƠI (nh , vợ , chồng , ti trai tớ gi b g lừa .. miễn ci g thuộc về kẽ ln cận , th ngươi lm ơn đừng c tham gim
CHNH V VẬY , M LI RA 7 ĐIỀU RĂN GIỮA MNH VỚI CON NGƯỜI ... ĐỂ CHO TRỌN "10 ĐIỀU RĂN"