+-

Recent Topics

Cây nhà lá vườn by VươngVấn
February 20, 2024, 11:06:30 pm

Dating games với những t́nh tiết ngoạn mục by tuyetvan
February 20, 2024, 07:06:18 pm

cháu ngoại :) by tuyetvan
February 20, 2024, 06:51:19 pm

Tự sự... by Tử Quân
February 20, 2024, 03:06:47 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
February 19, 2024, 04:16:37 pm

Tuyệt Đẹp by Bee
February 17, 2024, 11:31:10 pm

Câu Hỏi và Trả lời by Bee
February 17, 2024, 11:17:11 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
February 17, 2024, 08:54:44 pm

Ai Sẽ là Người by Bee
February 17, 2024, 07:40:46 pm

Kỳ Công -Tuyệt Tác -Đẹp by Bee
February 17, 2024, 06:23:44 pm

The Entertainment by tuyetvan
February 17, 2024, 06:22:54 pm

Gương Các Thánh by Bee
February 17, 2024, 06:11:33 pm

Góc Tâm T́nh by Bee
February 17, 2024, 05:55:13 pm

To : Tuyết Vân by Bee
February 17, 2024, 05:36:04 pm

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
February 17, 2024, 05:35:50 pm

10 Điều Răn Đạo Công Giáo -Tân Ước + Cựu Ước by Bee
February 17, 2024, 05:33:52 pm

Lẽ Sống by Bee
February 17, 2024, 05:32:29 pm

Hăy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
February 17, 2024, 05:15:52 pm

Đức Giáo Hoàng kêu gọi by Bee
February 17, 2024, 05:14:26 pm

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
February 17, 2024, 04:47:03 pm

Một Chút mỗi ngày by Bee
February 17, 2024, 04:46:03 pm

Nhac Thanh Ca by Bee
February 17, 2024, 04:44:00 pm

Ngụ Ngôn by Bee
February 17, 2024, 01:23:35 am

Kinh Thánh và Đạo Mennonite theo sự giải thích của TV by Bee
February 17, 2024, 12:09:18 am

bé Lamdzuyen , cháu Tử Quân , anh Vương Vấn và ACE . by Bee
February 16, 2024, 11:29:22 pm

Thuốc Đắng Giă Tật - Sự Thật Mất Ḷng by Bee
February 16, 2024, 11:04:58 pm

VietNam - Vui hay buồn ? by Tử Quân
February 16, 2024, 07:38:59 pm

Đầu Tư Kiếm Tiền by Tử Quân
February 16, 2024, 07:27:18 pm

Hôm nay bạn ăn ǵ ? by Bee
February 16, 2024, 07:17:09 pm

Không nên học theo Kinh Thánh của Tuyết Vân . by Bee
February 16, 2024, 07:01:29 pm

Author Topic: Tôn giáo & Đời sống  (Read 451 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4585
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #30 on: December 08, 2022, 04:20:16 pm »
bây giờ ḿnh coi tại sao có sự khác biệt giữa 10 điều răn , giữa TL và CG


10 điều răn của TL dựa vào Kinh thánh như Vân đả post ở trên

- 4 cái đầu là giữa ḿnh và Chúa
- 6 cái sau là giữa ḿnh và người khác10 điều răn của CG không hoàn toàn dựa trên Kinh thánh , nên ḿnh có

- 3 cái đầu là giữa ḿnh và Chúa
- 7 cái sau là giữa ḿnh và người khác 


Chuyện gi xảy ra ở đây ?

- v́ CG muốn thờ h́nh tượng , nên 3 câu Kinh thánh này "đả bị bay ra khỏi điều răn"

Xuất Ê díp tô kư 20

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho ḿnh, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ qú lạy trước các h́nh tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; v́ ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.NÊN CHỈ C̉N CÓ 3 ĐIỀU RĂN GIỮA M̀NH VÀ CHUÁ

- để bù vào "cái bay" này , nên câu 17 đả trở thành 2 điều răn , để cho đủ trọn 10 điều răn

17 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, ḅ, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.


Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
******************************
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người


câu 17 đơn giản chỉ là ... NGƯƠI CHỚ THAM .... VẬT CHI THUỘC VỀ KẼ LÂN CẬN NGƯƠI (bao gồm nhà , vợ , tôi trai tớ gái ḅ lừa ... đại khái cái ǵ thuộc về kẽ lân cận , th́ ḿnh đừng tham .. đơn giản chỉ có vậy thôi)

nhưng ờ đây

9. muốn vợ chồng người
10. tham của người

thiệt ra cả hai có thể nhập lại làm MỘT chứ không nhất thiết phải là HAI 
how ?

NGƯƠI CHỚ THAM VẬT CHI THUỘC VỀ KẼ LÂN CẬN NGƯƠI (nhà , vợ , chồng , tôi trai tớ gái ḅ gà lừa .. miễn cái ǵ thuộc về kẽ lân cận , th́ ngươi làm ơn đừng có tham giùm
CHÍNH V̀ VẬY , MÀ L̉I RA 7 ĐIỀU RĂN GIỮA M̀NH VỚI CON NGƯỜI ... ĐỂ CHO TRỌN "10 ĐIỀU RĂN"