+-

Recent Topics

Những câu hỏi về thầy Minh Tuệ by MHTL
Today at 06:53:01 am

Làm sao cho đúng by MHTL
Today at 02:30:46 am

Một góc buồn !!! by VươngVấn
May 29, 2024, 11:48:06 pm

đọc xong viết by VươngVấn
May 29, 2024, 11:11:23 pm

Toán lớp 3 by VươngVấn
May 29, 2024, 11:08:58 pm

Đổi tên by VươngVấn
May 29, 2024, 11:06:19 pm

Jesus Đạo là ǵ? by MHTL
May 29, 2024, 04:33:21 pm

Chuyện ở Mỹ by tuyetvan
May 29, 2024, 02:37:24 pm

Phim Hông Kong TVB by Bee
May 29, 2024, 11:06:38 am

Lăng Phí by Bee
May 29, 2024, 11:04:30 am

Christianity 501 by tuyetvan
May 29, 2024, 09:35:24 am

Cháu ngoại by tuyetvan
May 29, 2024, 09:12:01 am

Nhà sư Thích Minh Tuệ là ai? by MHTL
May 29, 2024, 07:10:12 am

Hôm nay bạn ăn ǵ ? by tuyetvan
May 28, 2024, 09:52:45 pm

Chuyện Lạ .....Ở Huyện by Bee
May 28, 2024, 08:29:42 pm

Sự thật by Tử Quân
May 28, 2024, 12:00:46 pm

Góp ư về Kinh Thánh qua góc nh́n của TLTV by MHTL
May 28, 2024, 03:58:51 am

Tự sự... by Tử Quân
May 27, 2024, 03:20:46 pm

Nói ǵ th́ nói, dù sao th́ .......... by MHTL
May 27, 2024, 04:33:43 am

Luyện Ngục: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng by River Rose
May 26, 2024, 02:21:52 pm

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
May 26, 2024, 12:41:31 pm

Du Lịch Texas - Florida by Bee
May 26, 2024, 09:07:54 am

EM bao giờ cũng "ĐÚNG" :) by tuyetvan
May 25, 2024, 10:03:38 am

The Entertainment by tuyetvan
May 24, 2024, 08:52:57 am

Trạm cuối by tuyetvan
May 24, 2024, 08:44:31 am

Đường con theo Chúa by River Rose
May 23, 2024, 01:09:02 pm

Mỗi ngày 1 lời by Bee
May 23, 2024, 10:27:19 am

Nhờ by Bee
May 22, 2024, 12:13:57 pm

Chủ nghĩa DUY VẬT by tuyetvan
May 22, 2024, 11:36:45 am

Pháp thoại Tinh hoa by MHTL
May 22, 2024, 06:03:28 am

Author Topic: Christianity 401  (Read 366 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #15 on: April 13, 2024, 11:38:27 pm »
B. Written on Our Hearts


Ngài đả viết LUẬT PHÁP CUẢ NGÀI trong trái tim con người
chính v́ vậy , mặc dù người ngoại , không biết nhiều về Chúa , nhưng LƯƠNG TÂM CUẢ HỌ cũng mách bảo ĐIỀU CHUÁ MUỐN/KHÔNG MUỐN HỌ LÀM
mục đích của Chúa làm vậy , là để con người t́m tới , có relationship với Ngài


Rôma 2:14-15

14 Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, th́ những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho ḿnh.
15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đă ghi trong ḷng họ: chính lương tâm ḿnh làm chứng cho luật pháp, c̣n ư tưởng ḿnh khi th́ cáo giác ḿnh, khi th́ binh vực ḿnh.


Công vụ 17:27

hầu cho t́m kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ t́m cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #16 on: April 14, 2024, 10:26:40 am »
C. Through the Person of Jesus Christ


Qua CHUÁ JESUS , ḿnh có thể nh́n thấy được SỰ VINH HIỄN CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI

Giăng 1:14 , 18

14 Ngôi Lời đă trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đă ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong ḷng Cha, là Đấng đă giải bày Cha cho chúng ta biếtGiăng 14:9

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đă lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đă thấy ta, tức là đă thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?Ga la ti 4:4-5

4 Nhưng khi kỳ hạn đă được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.~~o0o~~Cô lô se 1:15

Ấy chính Ngài là h́nh ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.


à há , cụm từ này , mới nghe qua , giống như Jesus không phải là CREATOR , vậy ḿnh t́m hiểu coi cụm từ này thiệt sự ra nghĩa ǵ ?
bên tiếng Anh , ḿnh có câu này

He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.

- nhiều người khi đọc câu này , cho rằng .. CHUÁ THE FATHER    dựng nên     CHUÁ JESUS     trước nhất , rồi sau đó , Ngài mới dựng nên mọi vật khác = CHUÁ JESUS LÀ CREATION = CHUÁ JESUS KHÔNG BẰNG THE FATHER

- như vậy , th́ họ giải thích sao 2 câu này ???

Giăng 10:30

Ta với Cha là MỘT


Giăng 8:58

“Very truly I tell you,” Jesus answered, “before Abraham was born, I am!


Xuất Ê díp tô kư 3:14

God said to Moses, “I am who I am. This is what you are to say to the Israelites: ‘I am has sent me to you.’”Vân dùng  bảng tiếng Anh cho ḿnh dễ hiểu
Đức Chúa Trời khi nói chuyện với Moses , Ngài tự gọi Ngài là I AM , đây là tên của Chúa  ... Xuất Ê díp tô kư 3:14
Chúa Jesus cũng tự gọi Ngài là I AM , cho thấy Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời ... Giăng 8:58


và ḿnh cũng đừng quên ...  CHÍNH V̀ CHUÁ JESUS NHẬN NGÀI LÀ NGANG HÀNG VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI  >>> đây là 1 TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN tại sao người Do thái MUỐN GIẾT CHUÁ JESUS


vậy cụm từ .. THE FIRSTBORN OF ALL CREATION ... nghĩa là ǵ ?

- chữ này ám chỉ  ... QUYỀN TỐI CAO = QUYỀN ƯU TIÊN
- Chúa Jesus vĩ đại ............ hơn tất cả mọi vật mà ḿnh có thể thấy hoặc tưởng tượng được ..... He is supreme over all creation
- Ngài không phải là CREATION
- mà Ngài là CREATOR
 

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #17 on: April 14, 2024, 11:02:52 pm »
C. Through the Word of God


Toàn bộ cuốn Kinh thánh , nhiều tác giả được soi sáng bởi Đức Thánh Linh , viết lại cho con người biết về Chúa , về cách làm việc của Ngài , cách suy nghĩ của Ngài , quan điễm của Ngài
- Cựu ước nói tiên tri về sự sẽ đến của Chúa Jesus , đả được hoàn tất /fulfilled qua những chuyện xảy ra trong Tân ước
- Tân ước , được viết lại bởi những nhân chứng "mắt thấy tai nghe" về những việc Chúa Jesus làm , nhất là trong 3 năm His Ministry
Luca 24

27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta c̣n ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đă chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.
45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.Giăng 5:39

Các ngươi ḍ xem Kinh Thánh, v́ tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.2 Phi e rơ 1:16-19

16 Vả, khi chúng tôi đă làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, th́ chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đă ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.
17 V́ Ngài đă nhận lănh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp ḷng ta mọi đường."
18 Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên ḥn núi thánh.
19 Nhơn đó, chúng tôi cùng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ư lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong ḷng anh em.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #18 on: April 14, 2024, 11:14:25 pm »
14. Những người trong Cựu ước , trẻ sơ sinh chết , người bịnh tâm thần .. có được vào thiên đàng không ?


1. có nhiều người tung tin đồn thất thiệt về việc ... GIÀU ĐI ĐỊA NGỤC , NGHÈO VÔ THIÊN ĐÀNG 
Kinh thánh không hề dựa trên cái này .. MÀ CHO NGƯỜI TA ĐI THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC
Kinh thánh dựa trên ... AI TIN VÀO CHUÁ JESUS , TH̀ ĐƯỢC VÔ THIÊN ĐÀNG    cho dù anh giàu hay nghèo , anh quyền thế hay bé cổ thấp họng  ... dĩ nhiên TIN bằng HÀNH ĐỘNG VÂNG LỜI  , chứ không phải TIN bằng CÁI MIỆNG   ... bởi v́ , ḿnh KHÔNG THỂ FOOL CHUÁ được


~~o0o~~


câu hỏi đặt ra ... VẬY C̉N NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ CƠ HỘI "TIN CHUÁ JESUS" , TH̀ CHUYỆN G̀ XẢY RA CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÓ
3 hạng người ḿnh thấy tiêu biễu nhất ở đây là

- người trong Cựu ước
- em bé sơ sinh , hay c̣n nhỏ
- người bị bịnh tâm thần / mentally handicapped ... Vân không nói physically handicapped nha , v́ mất tay mất chân , họ vẫn c̣n đầu óc suy nghĩ , để tin Chúa


~~o0o~~


2. Những người trong Cựu ước

- trước đây Vân có nói về ... God's revelation in Scripture is progressive
- có nghĩa là ... trong Kinh thánh , Chúa cho ḿnh biết từng giai đoạn ... GIAI ĐOẠN có khác nhau ... nhưng CHUÁ th́ không hề khác đi

- Giai đoạn Cựu ước ... nói tiên tri về sự sẽ đến của Chúa Jesus
- qua Giai đoạn Tân ước ... Chúa Jesus đả đến
- ở mỗi giai đoạn , Chúa đ̣i hỏi khác nhau .... giống như 1 em bé , khi dưới 1 tuổi , ḿnh có thể đ̣i hỏi nó ḅ , chứ ḿnh không thể đ̣i hỏi nó đi ... nhưng khi vô 2 tuổi , ḿnh đ̣i hỏi nó đi , chứ ḿnh không c̣n đ̣i hỏi nó ḅ nữa
- th́ cũng vậy ... ở giai đoạn Cựu ước , khi Chúa Jesus chưa xuất hiện ... Chúa đ̣i hỏi CON NGƯỜI PHẢI TIN CHUÁ , chứ Ngài không thể đ̣i hỏi CON NGƯỜI PHẢI TIN JESUS
- nhưng khi vô giai đoạn Tân ước , khi Chúa Jesus đả xuất hiện rồi .. Sự đ̣i hỏi bây giờ có khác đi  , CON NGƯỜI PHẢI TIN CHUÁ JESUS
- đ̣i hỏi khác đi , có làm CHUÁ KHÁC ĐI KHÔNG ?
- câu trả lời là KHÔNG
- đ̣i hỏi KHÁC ĐI , v́ GIAI ĐOẠN ĐẢ KHÁC ĐI RỒI , chứ CHUÁ KHÔNG KHÁC ĐI

ḿnh nên nh́n thấy SỰ KHÁC BIỆT Ở ĐÂY .... chứ đừng nhắm mắt nhắm mũi , cho rằng CHUÁ KHÁC ĐI
NO , CHUÁ KHÔNG BAO GIỜ KHÁC ĐI , CHỈ CÓ GIAI ĐOẠN KHÁC ĐI


vậy có nghĩa là sao ?


TRONG THỜI CỰU ƯỚC ... anh tin CHUÁ ? ................. anh vào thiên đàng
TRONG THỜI TÂN ƯỚC .... anh tin CHUÁ JESUS ? .... anh vào thiên đàng
~~o0o~~


sẵn tiện ở đây , Vân nhấn mạnh về chữ TIN


1. có nhiều người nói TIN ở ngoài kia
Vân không  biết định nghĩa chữ TIN của họ là như thế nào
nhưng khi Vân nói chữ TIN ... Vân định nghĩa là .. NÓ PHẢI ĐI CHUNG VỚI HÀNH ĐỘNG , V̀ ĐỨC TIN MÀ KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG , LÀ ĐỨC TIN CHẾT

Gia cơ 2:26

Vả, xác chẳng có hồn th́ chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy
2. Hành động ở đây là hành động ǵ ?
Hành động = Vâng lời
ḿnh nói với Chúa ... con tin Chúa lắm , nhưng c̣n chuyện Vâng lời , Chúa cho con miễn nha
th́ Chúa cũng không chấp nhận chữ TIN của ḿnh3. Vâng lời ?
Vâng lời ai ?
Vâng lời Chúa ?
hay vâng lời abcdefg ? hay bất kỳ 1 con người nào ?

à há , ỡ đây Vân muốn nói ... VÂNG LỜI CHUÁ , chứ không phải vâng lời bất kỳ 1 người nào đâu nhá4. làm sao ḿnh biết được Lời Chúa , mà ḿnh Vâng lời
ở thời điễm hiện tại , ngoài cuốn Kinh thánh ra , ḿnh không c̣n  t́m thấy Lời Chúa ỡ đâu cả
tốt hơn hết , ḿnh đừng cho cuốn Kinh thánh là cuốn sách cỗ lổ sĩ
mà ḿnh nên VÂNG LỜI CUỐN KINH THÁNH th́ tốt hơn
cho dù người ta có nói .. ḿnh mọt sách , ḿnh luỵ sách , ḿnh blah blah blah sách

NHƯNG LỜI CHUÁ NẰM TRONG CUỐN KINH THÁNH
NGOÀI KINH THÁNH RA , M̀NH C̉N NÊN VÂNG LỜI AI ?

vâng lời người đó , là ḿnh theo người đó , chứ ḿnh không phải theo Chúa . fyi

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #19 on: April 15, 2024, 09:53:32 am »
3. c̣n babies (ḿnh tạm gọi là babies , ám chỉ những đứa nhỏ chưa biết ǵ nha)mấy người mentally handicapped th́ sao ?


- Kinh thánh không có câu trả lời trực tiếp , nhưng ḿnh có câu trả lời gián tiếp , nằm trong những đoạn Kinh thánh này


a. Giăng 9:39-41

39 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đă đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, th́ thấy; c̣n ai thấy, lại hóa mù.
40 Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó, th́ nói với Ngài rằng: C̣n chúng ta cũng là kẻ mù chăng?
41 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, th́ không có tội lỗi chi hết; nhưng v́ các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn c̣n lại.câu 41 Chúa Jesus nói ǵ ?
nếu ḿnh là kẽ mù , th́ ḿnh không có tội
nhưng .... tại v́ ḿnh nói ḿnh không mù , nên tội ḿnh c̣n ở lạicó nghĩa là ... nếu ḿnh CHƯA CÓ KHẢ NĂNG BIẾT CÁI G̀ ĐÚNG , CÁI G̀ SAI ... ḿnh coi như KHÔNG CÓ TỘI
c̣n nếu ḿnh  ĐẢ CÓ KHẢ NĂNG BIẾT CÁI G̀ ĐÚNG , CÁI G̀ SAI RỒI ... th́ coi như M̀NH CÓ TỘI


để trả lời trực tiếp vào câu hỏi của ḿnh

BABIES , HAY MENTALLY HANDICAPPED ... HỌ CHƯA CÓ KHẢ NĂNG BIẾT CÁI G̀ ĐÚNG , CÁI G̀ SAI ... coi như KHÔNG CÓ TỘI
TỘI LỖI CHỈ PHÁN XÉT LÊN NGƯỜI ... ĐẢ CÓ KHẢ NĂNG BIẾT CÁI G̀ ĐÚNG , CÁI G̀ SAI
 


thiệt ra , cái này cũng có áp dụng lên toà án con người

i. tĩ dụ anh giết người , nếu anh chứng minh được , trong lúc giết người , anh bị mất trí hay anh bị điên
th́ toà không cho anh vô tù
nhưng toà cho anh vô ... NHÀ THƯƠNG ĐIÊN ... hohoho

ii. hay tỉ dụ , khi vị thành niên phạm tội
toà án cũng xữ nhẹ
v́ là "vị thành niên" , nên họ chưa có khả năng , biết CÁI G̀ ĐÚNG , CÁI G̀ SAI


nói như vậy , vào Ngày Phán Xét , ḿnh nói với Chúa "con bị mentally handicapped" , ḿnh có thoát bản án của ḿnh không ? câu trả lời là ...  LOL


~~o0o~~b. 2 Sa mu ên 12:23

Nhưng bây giờ nó đă chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta


- câu này trích trong đoạn Kinh thánh nói về việc .. Chúa xữ David về cái tội "giết ngườingoại t́nh" với bà Bathsheba
https://wordproject.org/bibles/vt/10/12.htm#0

Vân tóm gọn câu chuyện ở đây ... 1 hôm đẹp trời , David đi lang thang trên "nóc nhà" , nh́n xuống , thấy 1 người đàn bà đẹp đang tắm , nh́n là David "yêu" liền ... hỏi thăm về bà ta , biết bà tên là Bathsheba , có chồng đang đi lính cho David .. David muốn chiếm hữu bà , nên bước đầu tiên là phải thủ tiêu chồng bà , cho ông ra chiến trận , làm đứng đầu (h́nh như người ta kêu là "tiên tiền vệ" ǵ đó) .. thử vài lần như vậy , cuối cùng ông mới chịu chết .. thế là David cưới Bathsheba  sau khi chồng bà chết ... lúc đó họ đả có 1 đứa con chung với nhau ... David ngũ với Bathsheba khi chồng bà vẫn c̣n sống

Chúa kêu tiên tri NATHAN tới gặp David , nói  ṿng ṿng cho ông biết ... CHUÁ ĐANG GIẬN ÔNG VỀ CHUYỆN BÀ BATHSHEBA

nghe vậy , David liền ăn năn xám hối , nhịn ăn ,  đủ thứ cả .. với hy vọng là Chúa sẽ không xữ ông
nhưng rồi , Chúa cũng xữ ông , cho đứa con chung của 2 người chết đi .. khiến cho mọi người trong triều đ́nh sợ , không dám cho David biết
nhưng khi David biết được ... ông ăn uống trở lại b́nh thường .. khiến người ta ngạc nhiên "sao ông lại tĩnh queo , khi con ông chết ?"
David nói câu trên "bây giờ nó chết rồi , vậy ông c̣n kiêng ăn làm chi ,  ông có đem nó về lại được đâu , nhưng rồi 1 ngày nào đó , ông sẽ tới gặp nó"


Khi David nói câu này , ông ám chỉ .. đứa con ông đả lên THIÊN ĐÀNG RỒI
một ngày nào đó , ông sẽ gặp nó trên THIÊN ĐÀNG
chứ David không hề ám chỉ .. đứa con ông đả đi ĐỊA NGỤC
v́ dĩ nhiên , David không bao giờ nghĩ ḿnh đi ĐỊA NGỤC , right ?- btw , sau đứa con bị Chúa phạt cho chết
David và Bathsheba sanh ra vua Solomon
ông là 1 vị vua , vừa thông minh , vừa giàu  .. kêu là Chúa Bless ông vô bờ vô bến
Chúa không cho David xây đền thờ Chúa  (v́ tay David đả nhúng vô máu nhiều quá , David đánh giặc không ngừng nghĩ)
nhưng Chúa cho con của David là vua Solomon xây đền thờ cho Chúanhưng cuộc đời vua Solomon lại dính vô mấy bà vợ "thờ h́nh tượng"
nên Solomon cũng có lỗi với Chúa
sau khi Solomon chết , nước Do thái bị chia ra làm 2 kingdoms ... 1 bên được gọi là Israel (10 chi phái) ở BẮC , 1 bên được gọi là Judah (2 chi phái) ở NAM

2 bên cũng có nét khác nhau , giống như VNCH/NAMCS/BẮC , nói như vậy , cho ḿnh dễ nhớ
ở Bắc , mấy ông vua của Israel cứ phạm tội với Chúa , thờ h́nh tượng
ở Nam , mấy ông vua của Judah hầu như vâng lời Chúa , không thờ h́nh tượngsẳn đây , Vân kể những điễm chánh về lịch sử Do thái , cho ḿnh có khái niệm luôn

đây là an interesting link , click vào coi thêm

https://www.steppesoffaith.com/apologetics/kingdoms-judah-israel-today

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #20 on: April 15, 2024, 11:16:56 pm »
15. Làm sao ḿnh biết CHUÁ CHỌN M̀NH ?


a. ḿnh xữ dụng SPIRIT Chúa ban , để chỉ thờ DUY NHẤT CHUÁ 3 NGÔI , ngoài CHUÁ 3 NGÔI ra , ḿnh không thờ / kính bất kỳ 1 ai cả , đó là MẠNG LỆNH CUẢ TOÀN BỘ CUỐN KINH THÁNH
v́ Ngài là Đấng Tạo Hoá
c̣n những người khác , không phải là Đấng Tạo Hoá , họ cũng giống như ḿnh ... rồi MỌI NGƯỜI vẫn phải bước tới trước mặt CHUÁ JESUS VÀO NGÀY PHÁN XÉT
Ngài chết để chuộc tội ḿnh , được trắng trong , trước khi ra TOÀ PHÁN XÉT


b. có ĐỨC THÁNH LINH ở cùng , giúp ḿnh khi đọc LỜI NGÀI , hiểu theo Ư NGÀI , chứ không phải hiểu theo Ư M̀NH


c. được Chúa đối xữ như CON NUÔI / CON RUỘT ... khi ḿnh vấp phải LỔI LẦM nào đó , Ngài DẠY DỖ , cho dù nó là 1 kinh nghiệm "đau thương" , nhưng nó giúp ḿnh đi trên con đường dẫn tới THIÊN ĐÀNG


d. ḿnh phải VÁC THẬP TỰ GIÁ đi theo Ngài ... đũ can đăm ĐỨNG TRÊN ĐỨC TIN để đối diện với THẾ GIAN


~~o0o~~Ê sai 42:8

Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!


Rôma 14:11

Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ qú trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Mat 10:32-33

32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, th́ ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;
33 c̣n ai chối ta trước mặt thiên hạ, th́ ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.c̣n nhiều đoạn Kinh thánh chứng minh những ǵ Vân nói ở trên
không có chổ để kể hết ra đây
Vân chỉ đưa ra 1 vài đoạn Kinh thánh chứng minh


~~o0o~~
để dễ hiểu , ḿnh hiểu thế này

i. chỉ có 2 giống , giống đực và  giống cái
không là giống đực , th́ là giống cái , and vice versa
chứ c̣n giống "nữa đực , nữa cái" = "biến thái"


ii. cũng chỉ có 2 classifications

- một là CREATOR
- hai là CREATION

CREATOR là Chúa 3 Ngôi
CREATION là bất cứ ai ngoài Chúa 3 ngôi

chứ không có classification ở "giữa chừng" = "biến thái"

CREATION / ở  dạng loài người , ḿnh có bổn phận phải thờ phượng CREATOR .. v́ mọi đầu gối sẽ quỳ xuống , mọi lưởi sẽ tung hô DANH ĐẤNG CHRIST

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #21 on: April 16, 2024, 08:38:10 am »
Câu hỏi

1. Người VN thờ "bàn thiên" ngoài trời  , như vậy có nghĩa là họ được chọn không ?

- h́nh dạng "bàn thiên" cũng giống như trong Kinh thánh dạy .. Chúa không cho để bất kỳ 1 h́nh tượng ǵ trên đó (khác với những bàn thờ khác) ... thêm 1 điểm không phải ai cũng nh́n thấy được, nó có h́nh dạng của "thập tự giá" chữ T + cái lư nhang ở trên .. nếu bạn không nh́n ra, that's ok, don't worry

- Giăng 14:6 .. Chúa Jesus nói Ngài là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT DẪN TỚI ĐCT , vậy ḿnh hiểu, nếu minh thờ ĐCT , mà không thờ Chúa Jesus, th́ minh có tới ĐCT được không?

- Ê sai 42:8 .. Chúa không chấp nhận nhường SỰ VINH HIỄN CỦA NGÀI CHO 1 ĐẤNG NÀO KHÁC , NGAY CẢ H̀NH TƯỢNG .. vậy ḿnh hiểu, những người này cũng có thờ h́nh tượng, Chúa có chấp nhận không ?


Giăng 14:6

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta th́ không ai được đến cùng Cha.


Ê sai 42:8

Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!
Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #22 on: April 16, 2024, 09:35:06 am »
2. Chương tŕnh Chúa dành cho "người Do thái" như thế nào ?

cái này đi hơi quá sâu vào thần học , Vân t́m cách nói sao cho bạn hiểu , be patient with me , hihi
Vân coi tài liệu tiếng Anh , xong rồi muốn quay về Kinh thánh tiếng Việt , th́ không biết "liên hệ" nó sao đây ?
thôi , để khỏi nhức đầu cho Vân , khỏi nhức đầu cho bạn , Vân đánh thẳng vô luôn ư đoạn Kinh thánh này muốn nói ǵ
c̣n đi về chi tiết , thời gian sau này , khi ḿnh mạnh hơn về thần học rồi , Vân sẽ nói lại sâu hơnRôma 11:11-36

11 Tôi lại hỏi rằng: Có phải dân Y-sơ-ra-ên vấp chơn dường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đă đến cho dân ngoại, hầu để giục ḷng tranh đua của họ.
12 Vả, nếu tội lỗi họ đă làm giàu cho thế gian, sự kém sút họ đă làm giàu cho dân ngoại, th́ huống chi là sự thạnh vượng của họ!
13 Tôi nói cùng anh em là người ngoại: bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ ḿnh,
14 cố sức để giục ḷng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi, và để cứu nấy người trong đám họ.
15 V́ nếu sự dứt bỏ họ ra đă làm sự ḥa thuận cho thiên hạ, th́ sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao?


16 Vả, nếu trái đầu mùa là thánh, th́ cả đồng cũng thánh; và nếu rễ là thánh, th́ các nhánh cũng thánh.
17 Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve,
18 th́ chớ khoe ḿnh hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe ḿnh, th́ hăy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng: Các nhánh đă bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó.
20 Phải lắm; các nhánh đó đă bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà c̣n; chớ kiêu ngạo, hăy sợ hăi.
21 V́ nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, th́ Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa.
22 Vậy hăy xem sự nhơn từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đă ngă xuống, c̣n sự nhơn từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ ḿnh trong sự nhơn từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Về phần họ, nếu không gh́ mài trong sự chẳng tin, th́ cũng sẽ được tháp; v́ Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào.
24 Nếu chính ngươi đă bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh ḿnh, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh, th́ huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve ḿnh!


25 Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe ḿnh khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đă sa vào sự cứng ḷng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ;
26 vậy th́ cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp;
27 Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, Khi ta xóa tội lỗi họ rồi.
28 Nếu luận về Tin Lành th́ họ là nghịch thù bởi cớ anh em, c̣n luận về sự lựa chọn, th́ họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ;
29 v́ các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.
30 Lại như khi trước anh em đă nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ,
31 th́ cũng một thể ấy, bây giờ họ đă nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đă tỏ ra với anh em.
32 V́ Đức Chúa Trời đă nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.
33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!
34 V́, ai biết ư tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?
35 Hay là ai đă cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều ǵ Ngài báo lại?
36 V́ muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.~~o0o~~


câu 16 tới 24

- the "natural branches"    =   Jews / người Do thái
- the "wild branches"         =   Believing Gentiles / người ngoại tin Chúa
- the "olive tree"               =    the collective people of God

khi  "the natural branches / Jews" ... bị cắt khỏi cái cây , v́ họ KHÔNG TIN
th́  "the wild branches / believing Gentiles" ... được dán vào cái cây thế chổ
điều này tạo nên sự ganh tị cho người Jews ... dẫn tới việc họ đặt niềm tin vào Chúa Jesus ... để họ có thể được dán trời lại cái cây ... để họ nhận được LỜI HỨA VỀ THỪA HƯỠNG GIA TÀI


~~o0o~~


Vân đánh thẵng vào đoạn Kinh thánh này luôn nhá , nếu bạn hiểu được , th́ tốt , nếu không hiểu , th́ cũng ok
v́ có nhiều người ở đây , cũng đâu có care lắm người Do thái ... hihi
đại khái bức h́nh ở đây muốn nói thế này- thứ nhất , ḿnh hiểu có 2 cái CHỌN ở đây

i. CHỌN dân Do thái ... để từ dân này , Chúa Jesus Christ được sanh ra .... Christ không phải là "LAST NAME" của Chúa Jesus , mà là "TITLE" = SAVIOR = MESSIAH = CHRIST = ĐẤNG CỨU RỔI

ii. CHỌN The Elect ... cái này Chuá chọn từ trước buổi sáng thế ..... ai sẽ được cứu , ai sẽ được Ngài ban cho Đức Thánh Linh , ai sẽ có tên trong SÁCH SỰ SỐNG ... hay nói ngắn gọn là AI SẼ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG

trong cái chọn thứ nhất , chỉ có người Do thái  thôi
nhưng trong cái chọn thứ hai , có cả người Do tháingười Ngoại
~~o0o~~- thứ hai , làm thế nào mà NGƯỜI NGOẠI có thể chen chân vào đây được ?

ḿnh tưởng tượng , tĩ dụ cây Olive , có những nhánh Olive chứ ǵ  ............. đây là những người Do thái
nhưng v́ họ KHÔNG TIN CHUÁ , nên Chúa chặt những nhánh Olive này đi  ..... thế là cây có những khoảng trống

để lắp vào những khoảng trống đó ........... Chúa lấy những nhánh hoang dại  ............... à há , đây là những người Ngoại Tin Chúa

vậy có nghĩa là NHỜ NHỮNG NGƯỜI DO THÁI KHÔNG TIN CHUÁ , BỊ CHUÁ CẮT ĐI , có chổ trống , NÊN MỚI CÓ CHỔ CHO NHỮNG NGƯỜI NGOẠI TIN CHUÁ ĐƯỢC BƯỚC VÀO

~~o0o~~


- thứ ba , điều này tạo cho người Do thái GANH TỊ
ganh tị chứ sao không ? ḿnh là dân được Chuá chọn , mà bị cắt đi
để cho mấy đứa không được Chuá chọn , chen vào
làm ḿnh GANH TỊ  QUÁ ĐI THÔI ĐÓ CHỨ

thế là , từ SỰ GANH TỊ ĐÓ , KÉO NGƯỜI DO THÁI TỚI GẦN CHUÁ JESUS
~~o0o~~


- thứ tư , cuối cùng NGƯỜI DO THÁI CŨNG ĐƯỢC CỨU , như Lời Chúa đả hứa với tổ tiên của họ là Abraham
câu hỏi ở đây là ... MỌI NGƯỜI DO THÁI ĐỀU ĐƯỢC CỨU (quá khứ , hiện tại , tương lai)
hay chỉ ... 1 SỐ NGƯỜI DO THÁI ĐƯỢC CỨU (có thể hiện tại , tương lai)
câu trả lời th́ dể rồi ...
người trong quá khứ chết rồi , coi như chấm hết
nhưng những người ở hiện tại , nhất là tương lai / in the End Times ... CHUÁ SẼ CỨU HỌ , V̀ HỌ SẼ TIN CHUÁ

~~o0o~~- thứ năm , Paul với cương vị là SỨ ĐỒ CUẢ NGƯỜI NGOẠI , cũng có a message cho NGƯỜI NGOẠI

các bạn thấy đó
ngay cả dân Do thái , dân được Chúa chọn
nếu họ không tin Chúa , Chúa cũng có thể cắt họ 1 cái cụp ... đi dầu nhị thiên đường

c̣n các bạn
không phải là dân Chúa chọn
cũng hảy cẫn thận
chỉ cần các bạn không tin , bạn cũng bị Chúa cắt 1 cái cụp ... đi dầu khuynh diệp như thường

~~o0o~~


nói tóm lại
nhờ SỰ KHÔNG TIN của người Do thái , Chúa CẮT họ đi , dẫn tới KHOĂNG TRỐNG , cho người ngoại "TIN CHUÁ" chen chân vào
điều này , khiến cho dân Do thái GANH TỊ
chính nhờ sự ganh tị này , mà kéo họ tới gần Chúa Jesus , TIN CHUÁ JESUS
nhờ vào tin Chúa Jesus , mà họ cũng ĐƯỢC CỨU ... nhưng là những người "hiện tại & tương lai thôi" .. chứ người trong "quá khứ" th́ đả đóng sổ sau khi họ chết rồi

CUỐI CÙNG , CHÚA CŨNG GIỮ LỜI HỨA VỚI ABRAHAM LÀ BAN PHƯỚC  CHO DÂN DO THÁI
ĐỒNG THỜI , NGÀI CŨNG CHO CƠ HỘI , NHỮNG NGƯỜI NGOẠI TIN CHUÁ , ĐƯỢC CỨU
NHƯNG MỌI NGƯỜI CŨNG PHẢI CẨN THẬN , CHỈ CẦN KHÔNG TIN CHUÁ , HỌ CÓ THỄ BỊ CẮT 1 CÁI CỤP , BẤT CỨ LÚC NÀO

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #23 on: April 16, 2024, 10:59:45 am »
Vân nghĩ , cái này là do người Jews làm , hihi
có lần , Pastor John Neufeld nói với hội thánh

Ḿnh không thể ghét người Jew , v́ chính Chúa Jesus là người Jew

lúc đó , Vân suy nghĩ

ủa , có bao giờ ḿnh ghét người Jew đâu ???Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #24 on: April 16, 2024, 10:48:58 pm »
Rôma 11:28-36

28 Nếu luận về Tin Lành th́ họ là nghịch thù bởi cớ anh em, c̣n luận về sự lựa chọn, th́ họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ;
29 v́ các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.
30 Lại như khi trước anh em đă nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ,
31 th́ cũng một thể ấy, bây giờ họ đă nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đă tỏ ra với anh em.
32 V́ Đức Chúa Trời đă nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.


33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!
34 V́, ai biết ư tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?
35 Hay là ai đă cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều ǵ Ngài báo lại?
36 V́ muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.
~~o0o~~những điễm chánh Vân đả nói ở post 22 rồi
có thêm đoạn này , Vân nghĩ ḿnh cần phải nói thêm 1 chút để cho có khái niệm  & trọn vẹn


28-32

- nếu luận về TIN LÀNH (CHƯƠNG TR̀NH CỨU RỔI) ... người Do thái KHÔNG TIN , bị cắt ra , để người Ngoại CHỊU TIN có cơ hội bước vào
nhưng nếu luận về SỰ LỰA CHỌN ... người Do thái được CHUÁ YÊU THƯƠNG  , là v́ nhờ vào TỔ TIÊN CUẢ HỌ LÀ ABRAHAM ... một khi Ngài đả hứa với ai rồi , th́ NGÀI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

- người Ngoại , trước kia NGHỊCH cùng Chúa ... bây giờ nhờ vào cái NGHỊCH của người Do thái ... mà người Ngoại được làm BẠN với Chúa


CHƯƠNG TR̀NH "BẠN/NGHỊCH" CUẢ CHUÁ TRÊN "NGƯỜI DO THÁI & NGƯỜI NGOẠI" .. ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ "NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI"33-36

- nhờ qua Kinh thánh , mà ḿnh mới hiểu được QUAN ĐIỄM , cũng như CÁCH LÀM VIỆC CUẢ CHUÁ
Ngài làm việc 1 cách thông minh
không ai có thể ngồi đó để góp ư với Ngài được
muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài.


VINH HIỂN CHO NGÀI ĐỜI ĐỜIOffline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #25 on: April 16, 2024, 11:12:18 pm »
16. Có phải cứ mỗi lần gặp HOẠN NẠN đều là v́ ḿnh đang bị Chúa DẠY DỖ không ?


KHÔNG NHẤT THIẾT ... MỔI LẦN M̀NH GẶP HOẠN NẠN , ĐỀU LÀ MỖI LẦN CHUÁ DẠY DỖ M̀NH


tĩ dụ những trường hợp như


i. Ông Gióp

- ông gặp hoạn nạn .. v́ SATAN MUỐN TẤN CÔNG ÔNG
- ông hết ḷng một mực tin vào Chúa
- để tấn công ông , Satan tới nói với Chúa ... Chúa thử giáng hoạn nạn lên Gióp , coi Gióp có c̣n thờ phượng Chúa không ?
- Chúa cho phép Satan mang hoạn nạn tới cho Gióp , để thử ḷng Gióp ..... nhưng không được lấy mạng Gióp


ĐÔI KHI CHUÁ CHO PHÉP SATAN GIÁNG HOẠN NẠN LÊN M̀NH , ĐỂ THỬ ĐỨC TIN CUẢ M̀NH ĐỐI VỚI CHUÁ ... chứ không nhất thiết , trong trường hợp này , Chúa đang dạy dỗ Gióp , như lời những người bạn Gióp nói- Gióp 1:6-7 .. cũng cho ḿnh biết ... SATAN DẠO CHƠI TRÊN TRẦN GIAN , CHUNG QUANH CHÚNG TA ... chính v́ vậy , mà ḿnh nh́n thấy đầy rẫy sự sai trái đang xảy ra chung quanh ḿnh , dẫn tới h́nh phạt của Chúa Gióp 1:1-12

1 Tại trong xứ Uùt-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.
2 Người sanh được bảy con trai và ba con gái;
3 có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi ḅ, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.
4 Các con trai người hay đi dự tiệc, đăi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái ḿnh ăn uống chung với ḿnh.
5 Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái ḿnh cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số nó; v́ người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong ḷng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.


6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong ṿng chúng.
7 Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.


8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nh́n thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?
9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?
10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đă ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
11 Nhưng bây giờ hăy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.
12 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào ḿnh nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.

Offline tuyetvan

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4829
Re: Christianity 401
« Reply #26 on: April 17, 2024, 11:00:42 pm »
ii. Paul


2 Cô rinh tô 12:7-10

7 Vậy nên, e rằng tôi lên ḿnh kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, th́ đă cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.
8 Đă ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó ĺa xa tôi.
9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, v́ sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui ḷng khoe ḿnh về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
10 Cho nên tôi v́ Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; v́ khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.~~o0o~~- trong câu 7 , Paul nói về cái giằm xóc vào thịt = quỉ sứ của Sa-tan = có mục đích để vả / dằn vặt ông
không ai biết .. Paul đang nói tới nổi đau về .. SỨC KHOẺ ? TINH THẦN ? hay T̀NH CẢM ?
nhưng ḿnh nghĩ nó có thể  là ... sự cám dỗ ? vấn đề măn tính về mắt ? sốt rétđau nửa đầu ? động kinh ? khuyết tật về giọng nói ? vân vân và vân vân ... v́ Paul thường xuyên bi đánh đập và bị bỏ vào tù
1 số người c̣n ám chỉ "cái giằm xóc" này là người thợ đồng Alexander, đă làm hại Paul  “rất nhiều” ... 2 Ti mô thê 4:14
không ai biết được "cái giằm xóc" đâm vào thịt của Paul là ǵ , nhưng người ta biết được 1 điều  .....  đó là nổi KHỔ ĐAU trong cuộc đời Paul
- đồng thời Paul cũng cho biết mục đích cái giằm xóc vào thịt   =   để e rằng ông lên ḿnh kiêu ngạo  =  mục đích của Chúa là muốn giữ cho Paul KHIÊM NHƯỜNG

i. đĩch thân Chúa Jesus đả gọi ông ... dĩ nhiên ông cũng có thể lấy lư do này để sinh ra KIÊU NGẠO ... Công vụ 9:2-8
ii. Paul được Đức Thánh Linh cảm động để "viết phần lớn các sách trong Tân ước" ... dĩ nhiên đây là thêm 1 lư do cho ông sinh ra KIÊU NGẠO
- Paul đem SATAN vào đây ... dẫn qua sự liên hệ tới câu chuyện của GIÓP , cũng do bàn tay SATAN nhúng vào
ư Paul muốn nói ... CHUÁ CHO PHÉP CHUYỆN XẢY RA , V̀ NGÀI CÓ MỤC ĐÍCH RIÊNG CUẢ NGÀI , mặc dù ḿnh hiểu hay không hiểu cái mục đích đó

- Không ai thích sống trong "ĐAU KHỔ"
đả 3 lần , Paul cầu nguyện Chúa , xin CẤT NÓ KHỎI ÔNG , v́ những lư do ông có thể tŕnh lên Chúa ...
 
a. để Paul tập trung hầu việc Chúa có hiệu quả hơn
b. Paul có thể tiếp cận nhiều người hơn bằng phúc âm
c. Paul có thể tôn vinh Đức Chúa Trời nhiều hơn

khổ 1 cái là ... CHUÁ KHÔNG QUAN TRỌNG NHỮNG ĐIỄM NÀY , MÀ CHUÁ QUAN TRỌNG HƠN VIỆC XÂY DỰNG "NHÂN CÁCH" CUẢ PAUL & NGĂN NGỪA SỰ KIÊU NGẠO


~~o0o~~


qua câu chuyện này , ḿnh rút được bài học ǵ ?

- để có được 10
Vân cho tĩ dụ bây giờ ḿnh đả có 2 , ḿnh cần thêm 8 = 10
nhưng ... nhưng ... nhưng bây giờ , nếu ḿnh đả có 7 , ḿnh chỉ cần thêm 310


Chúa muốn ḿnh nh́n thấy được SỰ YẾU ĐUỐI CUẢ M̀NH ... để ḿnh KHÔNG KIÊU NGẠO
trong trường hợp Paul , ông có CÁI ĐAU RIÊNG TRONG CUỘC SỐNG ÔNG  =  cái giằm xóc vào thịt ôngv́ khi ḿnh YẾU ĐUỐI , th́ Chúa MẠNH
c̣n nếu ḿnh nghĩ ḿnh MẠNH , th́ ḿnh cho Chuá sẽ YẾU ĐUỐI

 
dù ǵ đi chăng nữa , ḿnh cũng cần biết .... ḿnh chỉ là CON NGƯỜI , mà Chúa là CHUÁ
để tránh trường hợp , đôi khi ḿnh nghĩ ḿnh là CHUÁ , lol