+-

Recent Topics

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY Y. by rausam
Today at 02:24:39 pm

CHUYỆN 2 QUỶ ĐÓI HÀNH THIỆN, TÍCH PHÚC .. by rausam
Today at 02:16:59 pm

Linh ứng Lăng nghiêm . Thích nử Hạnh Đoan tuyển dịch by rausam
Today at 01:31:17 pm

Tôn giáo & Đời sống by tuyetvan
Today at 12:28:56 pm

Interesting by tuyetvan
Today at 12:04:41 pm

... by Tử Quân
November 30, 2022, 09:29:26 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
November 29, 2022, 04:25:35 pm

Relax - Cười by tuyetvan
November 26, 2022, 10:59:51 pm

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
November 26, 2022, 10:29:28 pm

Vườn thơ t́nh ái by Jasmine
November 25, 2022, 10:04:21 am

BMHH by tuyetvan
November 24, 2022, 08:44:10 pm

Happy Thanksgiving to ALL by tuyetvan
November 24, 2022, 10:13:13 am

Kễ chuyện hay quá by tuyetvan
November 23, 2022, 06:45:49 pm

MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH !!! by dang dat
November 23, 2022, 01:28:42 pm

Hát Cho Nhau Nghe by Huệ Từ
November 23, 2022, 12:45:08 am

Mẹo by tuyetvan
November 21, 2022, 03:30:55 pm

THƠ TRANH HDD by dang dat
November 21, 2022, 02:34:14 pm

Nhạc Vui by tuyetvan
November 20, 2022, 11:06:06 pm

Chuyện Nhân quả: Thiếu nợ tái sanh làm ḅ trả nợ by rausam
November 20, 2022, 12:13:21 am

Chuyện Nhân quả : Chín kiếp làm heo. by rausam
November 19, 2022, 11:46:12 pm

Biển by Ngoc Han
November 19, 2022, 02:11:03 pm

T́m hiểu về chữ ... TROOP by tuyetvan
November 14, 2022, 07:11:30 pm

Trịnh Công Sơn by tuyetvan
November 13, 2022, 11:27:31 pm

Gửi vài lời II LOL by lamdzuyen
November 13, 2022, 01:27:00 am

Tiếng Hát cho ḍng đời by Huệ Từ
November 12, 2022, 09:10:26 pm

H́nh Ảnh Lưu Niệm by VươngVấn
November 12, 2022, 08:34:20 pm

Vừa ăn cướp , vừa la làng by tuyetvan
November 11, 2022, 12:19:00 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
November 09, 2022, 01:09:39 am

Yêu Thiên Nhiên by VươngVấn
November 07, 2022, 11:47:37 pm

Huế by VươngVấn
November 07, 2022, 10:51:17 pm

Author Topic: Công Án Thiền  (Read 142 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline Huệ Từ

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 127
Công Án Thiền
« on: October 14, 2021, 05:00:09 pm »

Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vũ Đế


Đây là một công án thiền trích từ quyển Bích Nham Lục,  (the blue cliff's record)

Vào tháng chín, năm Phổ Thông thứ nhất (năm 520 sau Công-nguyên) thời Lương Vơ Đế, Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đáp thuyền sang Trung Quốc. Thuyền cập bến ở Quảng-châu, Ngài lên bờ tới Kim-lăng (Nam Kinh) cùng vua Lương Vơ Đế đàm luận.

Trong lúc luận bàn đạo lư, nhà vua hỏi: “Trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạc tượng, ấn tống kinh sách, như vậy có được công đức ǵ chăng?”.

Bồ Đề Đạt Ma trả lời một cách rơ ràng rằng: “Những việc làm ấy thực không có công đức ǵ cả!”.

Vua lại hỏi: “Tại sao không công đức?”.

Ngài Đạt Ma đáp: “Bởi v́ những việc vua làm là ‘hữu lậu’, chỉ có những quả nhỏ trong ṿng nhân thiên, như ảnh tùy h́nh, tuy có nhưng không phải thật”.

Vua lại hỏi: “Vậy công đức chân thật là ǵ?”.

Ngài Đạt Ma đáp: “thể trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được”.

Sau đó Hoàng đế truy vấn, "Vậy ai đây đang đối mặt với ta?" Bồ Đề Đạt Ma trả lời: "Tôi không biết," v́ Hoàng đế không hiểu nên Bồ Đề Đạt Ma đă rời khỏi vương quốc.

Sau đó, Vũ Đế kể lại cuộc tṛ chuyện này với một cố vấn, Hoàng Thân Shiko. Shiko khiển trách Vũ Đế, nói rằng, Bồ Đề Đạt Ma là một vị thầy vĩ đại sở hữu chân lư cao nhất. Hoàng đế trong ḷng đầy hối hận, đă phái một sứ giả đến cầu xin Bồ Đề Đạt Ma trở về. Nhưng Shiko cảnh báo, "Ngay cả khi tất cả những người trên đất đă đi, người đó sẽ không bao giờ trở lại."


Bodhidharma and the Emperor Wu

Emperor Wu of China was a very benevolent Buddhist. He built many temples and monasteries, educated many monks, and performed countless philanthropic deeds in the name of Buddhism. He asked the great teacher Bodhidharma, "What merit is there in my good works?" Bodhidharma replied, "None whatsoever." The Emperor then asked, "What is the Primal meaning of Holy Reality?" Bodhidharma answered, "Emptiness, not holiness." The Emperor then queried, "Who, then, is this confronting me?" "I do not know," was Bodhidharma's reply. Since the Emperor did not understand, Bodhidharma left his kingdom.

Later, the Emperor related this conversation to an adviser, Prince Shiko. Shiko reprimanded him, saying that Bodhidharma was a great teacher possessed of the highest truth. The Emperor, filled with regret, dispatched a messenger to entreat Bodhidharma to return. But Shiko warned, "Even if all the people in the land went, that one will never return."

http://www.stat.wmich.edu/naranjo/zenkoans/chinapagezen.html

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 1 View List