+-

Recent Topics

Cây nhà lá vườn by VươngVấn
February 20, 2024, 11:06:30 pm

Dating games với những t́nh tiết ngoạn mục by tuyetvan
February 20, 2024, 07:06:18 pm

cháu ngoại :) by tuyetvan
February 20, 2024, 06:51:19 pm

Tự sự... by Tử Quân
February 20, 2024, 03:06:47 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
February 19, 2024, 04:16:37 pm

Tuyệt Đẹp by Bee
February 17, 2024, 11:31:10 pm

Câu Hỏi và Trả lời by Bee
February 17, 2024, 11:17:11 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
February 17, 2024, 08:54:44 pm

Ai Sẽ là Người by Bee
February 17, 2024, 07:40:46 pm

Kỳ Công -Tuyệt Tác -Đẹp by Bee
February 17, 2024, 06:23:44 pm

The Entertainment by tuyetvan
February 17, 2024, 06:22:54 pm

Gương Các Thánh by Bee
February 17, 2024, 06:11:33 pm

Góc Tâm T́nh by Bee
February 17, 2024, 05:55:13 pm

To : Tuyết Vân by Bee
February 17, 2024, 05:36:04 pm

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
February 17, 2024, 05:35:50 pm

10 Điều Răn Đạo Công Giáo -Tân Ước + Cựu Ước by Bee
February 17, 2024, 05:33:52 pm

Lẽ Sống by Bee
February 17, 2024, 05:32:29 pm

Hăy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
February 17, 2024, 05:15:52 pm

Đức Giáo Hoàng kêu gọi by Bee
February 17, 2024, 05:14:26 pm

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
February 17, 2024, 04:47:03 pm

Một Chút mỗi ngày by Bee
February 17, 2024, 04:46:03 pm

Nhac Thanh Ca by Bee
February 17, 2024, 04:44:00 pm

Ngụ Ngôn by Bee
February 17, 2024, 01:23:35 am

Kinh Thánh và Đạo Mennonite theo sự giải thích của TV by Bee
February 17, 2024, 12:09:18 am

bé Lamdzuyen , cháu Tử Quân , anh Vương Vấn và ACE . by Bee
February 16, 2024, 11:29:22 pm

Thuốc Đắng Giă Tật - Sự Thật Mất Ḷng by Bee
February 16, 2024, 11:04:58 pm

VietNam - Vui hay buồn ? by Tử Quân
February 16, 2024, 07:38:59 pm

Đầu Tư Kiếm Tiền by Tử Quân
February 16, 2024, 07:27:18 pm

Hôm nay bạn ăn ǵ ? by Bee
February 16, 2024, 07:17:09 pm

Không nên học theo Kinh Thánh của Tuyết Vân . by Bee
February 16, 2024, 07:01:29 pm

Author Topic: Tôi đă dùng phương pháp này rất có hiệu quả, tôi đă dùng 60 năm (Hoà Thượng Tịnh Không)  (Read 47 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline rausam

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 176
TÔI DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀY RẤT CÓ HIỆU QUẢ, TÔI ĐÃ DÙNG 60 NĂM.(Pháp sư:TỊNH KHÔNG)

* Phật pháp đă nói ra đạo lí này: “Tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh ra”, thế giới Cực Lạc là tâm tưởng của Phật A Di Đà sanh, 48 nguyện là tâm tưởng, 5 kiếp tu hành là tâm tưởng. Tâm tưởng của chúng ta không thể so sánh với Phật, đức Phật ngày ngày đều nghĩ đến một việc, đây gọi là: “Chế tâm một chỗ, không việc ǵ không làm được”, sức mạnh của ngài lớn như vậy.
Tâm của chúng ta tán loạn, nghĩ ĐƯỢC MẤY NGÀY không có kết quả THÌ BỎ CUỘC, vậy có được chăng? Người ta có thể nghĩ 5 kiếp không bỏ cuộc, chúng ta nghĩ mấy ngày th́ đă bỏ cuộc không nghĩ nữa, cho nên không được.
Niệm Phật, niệm vài tháng, niệm được một hai năm không có kết quả th́ không niệm nữa, vậy th́ làm sao có thể thành tựu!
Chúng ta nếu muốn được một chút hiệu quả, vậy th́ quư vị phải biết ÍT NHẤT 10 năm.
 
Nếu như quư vị nghĩ việc này chuyên tâm 10 năm, nhất định có hiệu quả. TẬP TRUNG tinh thần, hiệu quả càng thù thắng, tư tưởng càng rời rạc, tán loạn, như vậy nghĩ ǵ cũng không thể thành công, đạo lí đức Phật đă giảng rất nhiều. Phật A Di Đà biểu diễn là làm ví dụ cho chúng ta, ngài làm như vậy có thể thành tựu, chúng ta làm như vậy cũng có thể thành tựu.
* Nếu như chân thành niệm câu Phật hiệu này, quư vị phát tâm khẩn thiết để niệm, nhất định phải niệm đến lúc có thể chế phục được phiền năo, đây là kết quả. Ư niệm tham sân si mạn nghi của chúng ta mới khởi lên, vừa khởi lên th́ A Di Đà Phật, câu thứ hai chính là A Di Đà Phật, th́ chế phục được nó, đây mới là hữu hiệu.
Nếu như vừa niệm Phật phiền năo vẫn khởi lên, như vậy không có lợi ích ǵ. Do đó chúng ta hiểu được, lúc niệm Phật vọng niệm nhiều, đă phá hoại hoàn toàn công phu niệm Phật. Niệm Phật vốn dĩ là chế phục phiền năo, bây giờ lúc niệm Phật vẫn c̣n bị phiền năo phá hoại, công phu chưa đắc lực, vấn đề là ở đây. Do đó TỰ CHÚNG TA HIỂU căn tánh của ḿnh, tật xấu của ḿnh là ǵ, DÙNG CÁCH GÌ để đối trị để có hiệu quả nhất, MỖI NGƯỜI không giống nhau.

Lúc trẻ tôi niệm Phật cũng không chế ngự được phiền năo, tôi dùng cách nào? Tôi dùng cách đọc kinh, đọc kinh phiền năo ít. Một bộ kinh, kinh dài một tí như: Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, phải cần bốn năm giờ đọc liên tục như vậy. Bốn năm giờ phiền năo rất ít, vọng niệm rất ít, niệm Phật không được, vọng niệm nhiều. V́ sao? Ở đây là có ư nghĩa, lúc vọng tưởng khởi lên th́ ư nghĩa không c̣n, đây là do thiện căn mỗi người khác nhau, tôi dùng phương pháp này rất có hiệu quả, tôi đă dùng 60 năm. MỖI NGÀY tôi đọc kinh ÍT NHẤT bốn năm giờ, bốn giờ lên lớp chia sẻ với mọi người, điều này cũng không có vọng niệm, có vọng niệm tôi có thể nói sai, gọi là nói vớ vẫn.
Cho nên tôi mỗi ngày có thể duy tŕ ít nhất 8 giờ, quả thật không dễ. LÂU NGÀY GÌN GIỮ như vậy mới có một chút cảm ứng, mới có thể hiểu được ư nghĩa trong kinh nhiều hơn những ǵ chú giải nói.
Nếu như tâm không thanh tịnh th́ không thấy được, ư nghĩa tượng trưng cũng không dễ ǵ thấy được, đây là những ǵ chúng ta thấy được trong quá tŕnh tu học.
Người niệm Phật không thể không lĩnh hội được ư nghĩa của Phật A Di Đà, điều này không thể không lĩnh hội được. Biết được ư nguyện của Phật A Di Đà, không có ǵ khác, chỉ một sự việc, giúp chúng sanh đến thế giới Cực Lạc, đến thế giới Cực Lạc để làm Phật, đây là bổn nguyện của Phật A Di Đà. Ư của Di Đà là chỉ nguyện cho chúng sanh văng sanh về nước đó, được đạo niết bàn, đều được thành Phật.

Vị Phật mới thành, lại độ chúng sanh, chúng sanh được độ, lại đều thành Phật, sau khi thành Phật, lại độ chúng sanh, cho nên gọi là triển chuyển giáo thọ. Cứ truyền măi như thế, số lượng đó không thể tính đếm được, cho nên trong kinh mới nói: Chuyển tướng giáo thọ, chuyển tướng độ thoát, triển chuyển như thế, không thể tính kể. Chúng ta ở trong hoàn cảnh hiện tại, điều này là điều nên làm, thật sự là đệ tử Phật Di Đà, chúng ta phải nghe lời không thể không làm.
Công phu chính ḿnh c̣n chưa chín muồi, c̣n chưa được, có một số bằng hữu tốt, có thể khuyên họ cùng đến nghe, cùng đến học Phật, đây đều là ư của A Di Đà Phật. Kinh thực sự không dễ xem, nghe tương đối dễ. Sau khi nghe vài lần rồi xem kinh sẽ cảm nhận được, v́ sao? Hiểu được ư nghĩa, hiện nay có băng đĩa.
Người xưa có một câu nói rất hay: “Đọc sách ngh́n lần, nghĩa nó tự thấy”, KHÔNG CÓ xảo diệu nào bằng THUẦN THỤC, thuần thục TRIỆT ĐỂ th́ bản thân SẼ CÓ chỗ ngộ, thuần thục triệt để là ǵ? Công phu của quư vị đă dày, người có công phu sâu th́ phiền năo nhẹ, trí tuệ tăng, là đạo lí nhất định. Phiền năo nhẹ, trí tuệ tăng là nương vào công phu, chúng ta có thể chuyên sâu một môn, cho nên thực sự muốn học th́ chúng ta phải nghe kinh, nghe một bộ.

Quư vị nghe Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng LẦN THỨ 11, quư vị nghe lần nào? NGHE LẦN NÀY LÀ ĐƯỢC, KHÔNG CẦN NGHE MẤY LẦN GIẢNG TRƯỚC, NÊN NGHE LẦN NÀY. Càng giảng sau cùng nhất định tốt hơn trước, đây là đạo lư ǵ? Học Phật mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi tháng đều có tiến bộ, hôm nay giảng chắc chắn tốt hơn hôm qua, th́ quư phải hiểu đạo lư này. Tức nghe bộ sau cùng, bộ này nghe xong, nghe lại từ đầu, vẫn nghe bộ này.
Nghe 10 năm như vậy, quư vị có thể không khai ngộ ư? Chắc chắn khai ngộ, v́ sao? Nghe kinh vừa mới giảng là một cách chế phục phiền năo. NẾU KHÔNG chuyên tâm nghe, sẽ không nghe hiểu, dễ bỏ sót, NHẤT ĐỊNH PHẢI chuyên tâm. Đây là một cách nhiếp tâm, TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ người áp dụng đều có hiệu quả.
Nên khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni c̣n tại thế, 49 năm giảng kinh dạy học, nếu như chúng ta chỉ cần đọc không cần nghe, đương nhiên loại căn tánh này cũng có, không phải không có. Họ có thể chuyên tâm để đọc tụng, cũng có thể đọc đến tam muội hiện tiền cũng có thể đại triệt đại ngộ, chỉ là tương đối ít.

Cho nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đó không có thị hiện ra pháp môn này, chỉ đọc kinh không giảng kinh, họ không có thị hiện pháp môn này. Cũng không có mở niệm Phật đường, lănh đạo mọi người tu Phật thất, không có. Trong kinh không có đề cập đến, cũng không có đem mọi người đi tham thiền, Đức Phật tại thế pháp môn duy nhất là dạy học, tu hành là việc của mỗi người, đức Phật không quản, mỗi người tu mỗi pháp môn, quưuư vị muốn tu như thế nào cũng được.

Trên mặt lí luận, phương hướng, phương pháp, nói với mọi người một nguyên tắc chung, dùng cách ǵ để tu đều được, v́ thế có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Người học tập thường hay thay đổi, ngày nay dùng phương pháp này, ngày mai dùng phương pháp khác, xem phương pháp nào hiệu quả. Đă THỬ NGHIỆM NHIỀU LẦN sau đó mới chuyên tu một môn, ở thời đại ngày nay của chúng ta, thời đại đó của đức Phật Thích Ca Mâu ni cũng KHÔNG NGOẠI LỆ. Nên từ lâu ngài đă thị hiện nhiều cách cho chúng ta tham khảo, làm gương cho chúng ta.
NGÀY NAY áp dụng chính là đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật. Phương pháp này ở thời đại này rất hữu dụng, tụng kinh, nghe giáo có thời gian nhất định, niệm Phật th́ không có thời gian nhất định, thời gian nào cũng được. Phương hướng mục tiêu là một: đoạn phiền năo, thành bồ đề. Đoạn phiền năo chính là chế phục được phiền năo, dứt bỏ được phiền năo. Bồ Đề là ǵ? Chính là thanh tịnh b́nh đẳng giác, trên đề kinh này đă nói như vậy. Trước tiên phải tu thanh tịnh tâm đây là bước thứ nhất, b́nh đẳng là bước thứ hai. Tâm không thanh tịnh th́ làm ǵ có b́nh đẳng! Mọi lúc mọi nơi giác mà không mê, như thế nào gọi là không mê? Phàm những ǵ chướng ngại tâm thanh tịnh đều là mê, phải hiểu điều này. SAU KHI hiểu rồi, tất cả những chướng ngại tâm thanh tịnh, chúng ta đều PHẢI PHÒNG VỆ, ĐỀU PHẢI rời xa. Giúp tâm địa chúng ta thanh tịnh cần PHẢI GIỮ LẤY, phải hiểu đạo lí này.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 452
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Trung Tấn
Biên tập: Nguyên Tâm
Thời gian: 13.06.2011

Địa điểm: Cang Sơn Tịnh Tông Học Hội_Nhật Bổn[/size][/color]

Share on Facebook Share on Twitter