+-

Recent Topics

Tiệm Ḿ by Ḿ Gói giả
Today at 04:45:35 am

ăn năn by MHTL
Today at 04:22:04 am

Chuyện ǵ đang xảy ra với nước Mỹ? by MHTL
Today at 04:08:32 am

Lại hihi,lại suy ngẫm by MHTL
Today at 04:03:20 am

Ḍng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
Today at 12:39:45 am

Phim hay: cắt khúc by MHTL
July 15, 2024, 11:39:07 pm

Một góc buồn !!! by Tự tại
July 15, 2024, 10:53:45 pm

ăn hàng by Tự tại
July 15, 2024, 10:29:15 pm

American Hero by khánh
July 15, 2024, 09:53:53 pm

Tự sự... by Nhạc bất quần
July 15, 2024, 09:35:10 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
July 15, 2024, 04:03:25 pm

A "Real" Christian Life by tuyetvan
July 15, 2024, 10:19:03 am

Good morning by smtg
July 15, 2024, 08:13:55 am

Never Alone by Katherine
July 15, 2024, 07:33:45 am

Bible Verses by Katherine
July 15, 2024, 07:31:41 am

Cố chấp, ai cố chấp? by MHTL
July 15, 2024, 02:12:25 am

Nghiệp là ǵ? by MHTL
July 14, 2024, 11:21:32 pm

Dâm dục rất khó trừ by MHTL
July 14, 2024, 10:59:26 pm

Những hạt giống của hành giả Minh Tuệ by MHTL
July 14, 2024, 10:14:08 pm

Hôn nhân tốt đẹp by smtg
July 14, 2024, 07:21:15 pm

Ḍng Nhạc Trong Cuộc Đời by Khoa1221
July 14, 2024, 05:36:55 pm

Happy Birthday ḾLy by ḾLy
July 14, 2024, 04:04:52 pm

Không biết viết ǵ... by nhi
July 14, 2024, 03:12:32 pm

my corner by khánh
July 14, 2024, 08:51:00 am

Good night by smtg
July 13, 2024, 11:17:49 pm

Tại sao ........ by MHTL
July 13, 2024, 08:51:12 pm

Bữa ăn đơn giản, ngon mà giúp giảm tê, giảm đau và giảm cân by nhi
July 13, 2024, 06:02:17 pm

Dơi theo bước chân thầy Minh Tuệ by MHTL
July 13, 2024, 05:15:02 pm

Trạm cuối by tuyetvan
July 13, 2024, 02:22:20 pm

Hát Cho Nhau Nghe by Huệ Từ
July 13, 2024, 01:24:47 pm

Author Topic: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo  (Read 2517 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #15 on: June 21, 2024, 08:05:42 am »
BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25

"Các ngươi đă giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ".

Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai.

Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lănh Giuđa vào lạy vua. V́ họ dua nịnh, nên vua xiêu ḷng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiêng và các tượng thần. V́ tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Giuđa và Giêrusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí Thiên Chúa đổ xuống trên ông Dacaria, con vị tư tế Gioiađa. Ông đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng: "Đây lời Chúa là Thiên Chúa phán: Tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Đó là điều bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đă bỏ Chúa th́ Chúa sẽ bỏ các ngươi". Họ liền họp nhau chống lại người, và theo lệnh vua, họ ném đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Gioas không nhớ ḷng nhân từ mà Gioiađa, cha người, đă đối xử với nhà vua, mà lại giết con của Gioiađa. Khi sắp chết, người nói rằng: "Xin Chúa hăy nh́n xem và xét xử họ".

Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Gioas: họ đến xứ Giuđa và thành Giêrusalem, giết hết các thủ lănh trong dân, và cướp lấy của cải đem về cho vua ở Đamas. Dù số người Syria chẳng bao nhiêu, nhưng Chúa đă trao vào tay họ dân đông vô số, v́ chúng đă bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ḿnh. Quân Syria cũng làm sỉ nhục vua Gioas. Khi họ bỏ vua mà đi, th́ vua lâm trọng bệnh. Thần dân nổi dậy chống lại vua, để báo thù gịng máu của con tư tế Gioiađa. Họ giết vua ngay trên giường, và ông đă chết. Họ mai táng ông trong thành Đavít, nhưng không chôn ông trong mồ các vua. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Đáp: Đời đời Ta sẽ dành cho người ḷng sủng ái (c. 29a).

Xướng: 1) Ta đă kư minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đă thề cùng Đavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn

miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Đáp.

2) Đời đời Ta sẽ dành cho người ḷng sủng ái, và lời ước Ta kư với người sẽ được măi măi duy tŕ. Ta sẽ ǵn giữ miêu duệ người tới muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cơi cao xanh. - Đáp.

3) Nếu con cháu người bỏ không tuân luật pháp, và không ăn ở theo huấn lệnh của Ta, nếu chúng vi phạm những thánh chỉ, và không vâng giữ các chỉ thị của Ta. - Đáp.

4) Ta sẽ dùng roi để phạt tội chúng, và Ta sẽ đánh đ̣n để sửa lỗi, nhưng Ta sẽ không rút lại t́nh thương đối với người, v́ Ta cũng không phản bội ḷng trung tín của Ta. - Đáp.

ALLELUIA: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #16 on: June 21, 2024, 08:06:17 am »
PHÚC ÂM: Mt 6, 24-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. V́ thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống ḿnh: lấy ǵ mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy ǵ mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

"Hăy nh́n xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho ḿnh cao thêm một gang được ư? C̣n về áo mặc, các con lo lắng làm ǵ? Hăy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay c̣n, mai bị ném vào ḷ lửa, mà c̣n được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém ḷng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn ǵ, uống ǵ hoặc sẽ lấy ǵ mà mặc? V́ chưng, dân ngoại t́m kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rơ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, c̣n các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. V́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy". Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #17 on: June 22, 2024, 06:24:48 am »


BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25

“Các ngươi đă giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”.

Bài trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai.

Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lănh Giuđa vào lạy vua. V́ họ dua nịnh, nên vua xiêu ḷng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiêng và các tượng thần. V́ tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Giuđa và Giêrusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí Thiên Chúa đổ xuống trên ông Dacaria, con vị tư tế Gioiađa. Ông đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng: “Đây lời Chúa là Thiên Chúa phán: Tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Đó là điều bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đă bỏ Chúa th́ Chúa sẽ bỏ các ngươi”. Họ liền họp nhau chống lại người, và theo lệnh vua, họ ném đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Gioas không nhớ ḷng nhân từ mà Gioiađa, cha người, đă đối xử với nhà vua, mà lại giết con của Gioiađa. Khi sắp chết, người nói rằng: “Xin Chúa hăy nh́n xem và xét xử họ”. Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Gioas: họ đến xứ Giuđa và thành Giêrusalem, giết hết các thủ lănh trong dân, và cướp lấy của cải đem về cho vua ở Đamas. Dù số người Syria chẳng bao nhiêu, nhưng Chúa đă trao vào tay họ dân đông vô số, v́ chúng đă bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ḿnh. Quân Syria cũng làm sỉ nhục vua Gioas. Khi họ bỏ vua mà đi, th́ vua lâm trọng bệnh. Thần dân nổi dậy chống lại vua, để báo thù gịng máu của con tư tế Gioiađa. Họ giết vua ngay trên giường, và ông đă chết. Họ mai táng ông trong thành Đavít, nhưng không chôn ông trong mồ các vua.

Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #18 on: June 22, 2024, 06:25:40 am »
ĐÁP CA: Tv 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Đáp: Đời đời Ta sẽ dành cho người ḷng sủng ái (c. 29a).

1) Ta đă kư minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đă thề cùng Đavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.

2) Đời đời Ta sẽ dành cho người ḷng sủng ái, và lời ước Ta kư với người sẽ được măi măi duy tŕ. Ta sẽ ǵn giữ miêu duệ người tới muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cơi cao xanh.

3) Nếu con cháu người bỏ không tuân luật pháp, và không ăn ở theo huấn lệnh của Ta, nếu chúng vi phạm những thánh chỉ, và không vâng giữ các chỉ thị của Ta.

4) Ta sẽ dùng roi để phạt tội chúng, và Ta sẽ đánh đ̣n để sửa lỗi, nhưng Ta sẽ không rút lại t́nh thương đối với người, v́ Ta cũng không phản bội ḷng trung tín của Ta.

ALLELUIA: Mt 4, 4b

All. All. – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – All.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #19 on: June 22, 2024, 06:26:12 am »
PHÚC ÂM: Mt 6, 24-34

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: v́ hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. V́ thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống ḿnh: lấy ǵ mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy ǵ mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? “Hăy nh́n xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho ḿnh cao thêm một gang được ư? C̣n về áo mặc, các con lo lắng làm ǵ? Hăy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay c̣n, mai bị ném vào ḷ lửa, mà c̣n được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém ḷng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn ǵ, uống ǵ hoặc sẽ lấy ǵ mà mặc? V́ chưng, dân ngoại t́m kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rơ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, c̣n các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. V́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #20 on: June 22, 2024, 06:29:43 am »
Suy niệm:

Chế độ nô lệ tưởng như đă không c̣n trên thế giới. Nhưng ngày nay, người ta vẫn nói đến những h́nh thức nô lệ mới. Nước nghèo mất chủ quyền, chịu nô lệ cho nước giàu, các phụ nữ trở thành nạn nhân của nô lệ t́nh dục, trẻ em làm nô lệ cho việc chơi game, thanh niên làm nô lệ cho ma túy. Xem ra, khó tránh được chuyện làm nô lệ ngay giữa một thế giới đề cao tự do và giải phóng. Khi không muốn làm nô lệ cho ai, con người lại trở nên nô lệ cho cái tôi ích kỷ. Khi không chấp nhận lệ thuộc Đấng Tạo Hóa cao vời, con người lại trở nên nô lệ cho các thụ tạo do ḿnh tạo ra.

Đức Giê-su đặt chúng ta trước một chọn lựa. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” Nếu có hai chủ, th́ thế nào cũng yêu mến người này hơn người kia. Giữa Thiên Chúa và Tiền Của, tôi sẽ gắn bó với ai hơn, tôi sẽ chọn ai? Tôi không thể giả vờ thỏa hiệp để chọn cả hai, để được cả hai. Thần Tài hứa hẹn cho tôi sự an toàn và hạnh phúc giả tạo, c̣n Thiên Chúa hứa cho tôi hạnh phúc đích thực, vững bền. Chỉ khi đặt Thiên Chúa lên trên mọi sự, tôi mới thật sự tự do.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #21 on: June 22, 2024, 06:30:11 am »
Có sáu động từ “lo” trong bài Tin Mừng trên đây. Đức Giê-su nhiều lần khuyên các môn đệ đừng lo (cc. 25.31.34). Nhưng làm người, ai lại không lo về ngày mai, trừ phi là trẻ thơ? Trên thế giới, bao người vẫn phải vật vă từng ngày với cơm ăn, nước uống? Con người có thể sống vô tư như chim trời không, khi chim trời ngày nay cũng bị đe dọa không nơi trú ẩn? Chúng ta cần hiểu cho đúng chữ “lo” của Đức Giê-su. Ngài không dạy chúng ta sống vô trách nhiệm, phó mặc hay lười biếng. Cái lo mà ta nên tránh là cái lo âu, lo sợ của người kém ḷng tin (c. 30), không tin rằng Thiên Chúa quư con người hơn mọi thụ tạo khác, hơn chim trời, hơn hoa ngoài đồng nội. Lo âu đó chi phối quá khiến người ta cứ loay hoay, bối rối tự hỏi: ta sẽ ăn ǵ, uống ǵ hay mặc ǵ đây? (c. 31). Lo âu này khiến người ta bất an và sợ hăi, v́ là lo âu một ḿnh, quên rằng ḿnh có Người Cha biết rơ những nhu cầu thiết yếu (c. 32), và sẵn sàng lo cho ḿnh những điều cần dùng (c. 33). Lo âu này cũng khiến người ta t́m kiếm thỏa măn nhu cầu của ḿnh hơn là ưu tiên t́m kiếm xây dựng Nước Thiên Chúa (c. 33).

Ki-tô hữu không phải là người ngây thơ, sống không lo ngày mai. Ki-tô hữu là người biết lo liệu, lo toan cho cuộc sống của họ. Nhưng họ không căng thẳng v́ phải bơ vơ lo một ḿnh. Họ lo như một người con trưởng thành, cùng lo với Thiên Chúa Cha. Họ lo một cách thư thái nhẹ nhàng như loài chim buổi sớm đi t́m thức ăn. Ki-tô hữu nắm được ch́a khóa của hạnh phúc, của no đủ và b́nh an. Đó là cứ t́m kiếm Thiên Chúa trước tiên, mọi sự khác sẽ được ban dư dật.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #22 on: June 29, 2024, 10:58:56 am »
BÀI ĐỌC I: Cv 3, 1-10

“Tôi có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu, anh hăy đứng dậy mà đi”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa Đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nh́n anh và nói: “Anh hăy nh́n chúng tôi”. Anh ngước mắt chăm chú nh́n hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái ǵ. Nhưng Phêrô nói: “Vàng bạc th́ tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hăy đứng dậy mà đi!” Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức th́ mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa Đẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ và sửng sốt về việc xảy đến cho anh.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 2-3. 4-5

Đáp: Tiếng chúng đă vang cùng trái đất (c. 5a).

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác; đêm này truyền tụng cho đêm kia.

2) Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đă vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cơi địa cầu.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #23 on: June 29, 2024, 10:59:29 am »
BÀI ĐỌC II: Gl 1, 11-20

“Thiên Chúa đă tách riêng tôi từ ḷng mẹ”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng: Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, v́ tôi không nhận, cũng không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mạc khải. Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia khi theo đạo Do-thái: tôi đă bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá: trong đạo Do-thái, tôi đă vượt hẳn nhiều bạn đồng giống ṇi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi. Nhưng khi Đấng tách riêng tôi ra từ ḷng mẹ, và dùng ơn Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, th́ không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Giêrusalem, để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Đamas. Đoạn ba năm sau, tôi mới lên Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Đây trước mặt Thiên Chúa, tôi viết cho anh em những điều này, tôi cam kết rằng tôi không nói dối đâu.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 21, 17d

All. All. – Thưa Thầy, Thầy thông biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy. – All.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #24 on: June 29, 2024, 11:01:07 am »
PHÚC ÂM: Ga 21, 15-19

“Con hăy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hăy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hăy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, v́ thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hăy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con c̣n trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ư; nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ư ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hăy theo Thầy”.

Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #25 on: July 02, 2024, 09:21:21 am »
BÀI ĐỌC I: Am 3, 1-8; 4, 11-12

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Bài trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hăy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả ḍng giống mà Ta đă đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta chỉ nhận biết một ḿnh các ngươi. V́ thế, Ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không đồng ư với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được ǵ, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có ǵ cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai hoạ nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều ǵ mà lại không mạc khải ư định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri? “Ta đă triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đă triệt hạ Sôđôma và Gômôra, các ngươi đă trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đống lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! – Chúa đă phán như thế. V́ vậy, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi những điều này: nhưng sau khi Ta đă làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hăy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi”.

Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #26 on: July 02, 2024, 09:22:00 am »
ĐÁP CA: Tv 5, 5-6. 7. 8

Đáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).

1) Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác.

2) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo th́ Chúa ghê tởm không nh́n.

3) Phần con, bởi gội nhuần sủng ái, con sẽ vào tới hoàng đài của Chúa; con sấp ḿnh gần bên thánh điện với ḷng tôn sợ Ngài, thân lạy Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

All. All.- Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – All.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #27 on: July 02, 2024, 09:23:17 am »
PHÚC ÂM: Mt 8, 23-27

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu ḷng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #28 on: July 03, 2024, 12:29:34 pm »
BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22

“Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không c̣n là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đă được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm Đá góc tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6044
Re: Bài Đọc Hàng Ngày Công Giáo
« Reply #29 on: July 03, 2024, 12:30:11 pm »
ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2

Đáp: Hăy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

1) Hỡi muôn dân, hăy ngợi khen Chúa! Hỡi ngàn dân, hăy ca tụng Người.

2) V́ ḷng từ bi Người vững bền trên chúng ta, và ḷng trung kiên Người tồn tại đến muôn đời.

ALLELUIA: Ga 20, 29

All. All. – Tôma, v́ con đă xem thấy Thầy nên con đă tin. Phúc cho những ai đă không thấy mà tin. – All.
Mỗi Một Ngày B́nh Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!